Akcjonariusze WDB zdecydowali o wypłacie rekordowej dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 cze 2017, 08:42

Akcjonariusze WDB zdecydowali o wypłacie rekordowej dywidendy

Notowany na NewConnect broker ubezpieczeniowy wypłaci akcjonariuszom 2,4 mln zł dywidendy. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 12 groszy, co według kursu zamknięcia z 28 czerwca oznacza stopę dywidendy w wysokości 4,7%.  

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy wyznaczono na 19 lipca, natomiast wypłata dywidendy nastąpi 2 sierpnia. Na koniec I kwartału 2017 roku Grupa WDB miała 5,1 mln zł środków pieniężnych, co w połączeniu z dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej pozwala na kontynuację polityki inwestycyjnej oraz równoczesne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

„Realizacja strategii rozwoju przynosi stabilny wzrost Grupy. Konsekwentnie poprawiamy osiągane wyniki, zarówno jeśli chodzi o zysk netto, jak i przepływy pieniężne. Dzięki temu możemy wypłacić akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę oraz kontynuować politykę inwestycyjną nastawioną na rozwój i wykorzystanie nowych technologii w produktach ubezpieczeniowych oraz ich dystrybucji.”

powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

W 2017 roku Grupa kontynuuje realizację głównych projektów, tj. ubezpieczenia dla zarządców nieruchomości, ubezpieczenia klientów korporacyjnych oraz grupowe ubezpieczenia na życie. Jednocześnie WDB rozwija gamę oferowanych produktów, skupiając się na wykorzystaniu rozwiązań technologicznych wspierających klienta w ubezpieczeniach lub upraszczających dystrybucje produktów.

Na przełomie 2016/2017 roku Grupa wprowadziła do sprzedaży nowe ubezpieczenie komunikacyjne połączone z systemem telemetrycznym. Dzięki monitorowaniu stylu jazdy kierowców prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji samochodów oraz zwiększenia bezpieczeństwa kierowców, a w konsekwencji ograniczenia szkodowości. Produkt w pierwszej fazie dedykowany był małym flotom samochodów dostawczych, obecnie dostępny jest również dla samochodów osobowych.

W I kwartale 2017 roku Grupa wypracowała 3,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, osiągając przy tym 0,8 mln zł zysku EBITDA. Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 36% i wyniósł 436 tys. zł.

O Spółce

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowych technologii, spółka efektywnie komunikuje się z Klientami oraz oferuje innowacyjne usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Zarząd WDB działa na rynku ubezpieczeniowym już od kilkunastu lat co pozwala Spółce na dostarczanie rozwiązań charakteryzujących się najwyższą jakością i profesjonalizmem.  

 W skład Grupy Kapitałowej WDB wchodzą spółki specjalizujące się w różnych dziedzinach ubezpieczeń co pozwala im na współpracę z nawet najbardziej wymagającymi klientami. Doświadczenie połączone z dogłębnym zrozumieniem potrzeb rynku pozwala WDB tworzyć nowe produkty dla dedykowanych branż takich jak szkolnictwo, zarządzanie nieruchomościami czy transport. WDB od lipca 2010 roku jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #WDB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości