WZ Echo zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 557,13 mln zł na dywidendę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 cze 2017, 17:03

WZ Echo zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 557,13 mln zł na dywidendę

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 557,13 mln zł na dywidendę, podała spółka.

"Walne zgromadzenie Echo Investment […] postanawia: (a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2016 w wysokości 275 522 760,88 zł podzielić w następujący sposób:

I. kwota 5 156 849,05 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;

II. kwota 270 365 911,83 zł zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki […];

III. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwoty 80 421 082,87 zł pochodzącą z Funduszu Rezerwowego i 206 345.291,00 zł pochodzącą z kapitału zapasowego co stanowi łącznie kwotę w wysokości 557 132 285,70 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (dywidenda)" 

czytamy w komunikacie.

Walne zdecydowało zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 350 786.994,70 zł, wypłaconą przez spółkę w dwóch ratach: (i) 284 756 501,58 zł w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na oraz (ii) 66 030.493,12 zł w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 r., podano również.

"Różnicę między dywidendą a zaliczką dywidendową w kwocie 206 345 291,00 zł (pozostała część dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. wypłacić pozostałą część dywidendy w kwocie 0,5 zł na jedną akcję spółki" 

czytamy dalej.

Datę ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy wyznaczono na dzień 5 lipca 2017 r. Termin wypłaty pozostałej części dywidendy ustalono na dzień 21 lipca 2017r., podano także.

W związku z rozliczeniem wyniku finansowego wypracowanego przez spółkę w roku 2016 zaliczką dywidendową określić fundusz rezerwowy na kwotę 319 578 917,13 zł, wskazano również.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews), #ECH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości