Braster rozpocznie pilotaż medyczny w Japonii | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 cze 2017, 09:05

Braster rozpocznie pilotaż medyczny w Japonii

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi podpisał dziś umowę z partnerem z Japonii, której przedmiotem w pierwszej kolejności będzie przeprowadzenie pilotażu medycznego. Kolejne etapy współpracy zakładają wsparcie Spółki w rejestracji urządzenia i wprowadzenia produktu do sprzedaży na rynek japoński. Kluczowe warunki dot. działań sprzedażowych mają zostać podpisane do końca września.

Badanie medyczne będzie prowadzone we współpracy z prestiżowymi japońskimi klinikami i obejmie 240 kobiet. Strony ustaliły, że wspomniany pilotaż ma zostać przeprowadzony w okresie od października 2017 do marca 2018 r. Końcowy raport podsumowujący proces edukacyjny i badawczy ma powstać do czerwca 2018 r.

- Głównym koordynatorem badania medycznego w Japonii będzie prof. Koichiro Tsugawa z St. Marianna University School of Medicine w Kawasaki, wybitny specjalista w obszarze nowotworów piersi u kobiet. Celem pilotażu medycznego będzie weryfikacja skuteczności Systemu Braster w przypadku Azjatek. Dla spółki Japonia może być bardzo ciekawym rynkiem z komercyjnego punktu widzenia. Japończycy dysponują wysoką siłą nabywczą i są otwarci na rozmaite innowacje technologiczne

tłumaczy Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Jednocześnie partner zobowiązał się do pomocy w rejestracji urządzenia oraz w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń na sprzedaż produktu i świadczenia usług na terytorium Japonii. Umowa zakłada również opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii przygotowującej urządzenie BRASTER do wejścia na rynek japoński. Rolą partnera będzie też ogólna promocja urządzenia oraz zbudowanie świadomości w środowisku medycznym. Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w finalnej umowie o współpracy, która powinna zostać zawarta do 30 września br.

Japonia to kolejny rynek zagraniczny, na którym po przeprowadzeniu pilotażu, ma zostać uruchomiona sprzedaż systemu BRASTER. Spółka na początku tygodnia podpisała umowę z firmą Promed - wiodącym dystrybutorem sprzętu medycznego i stomatologicznego w Irlandii, na mocy której po przeprowadzeniu pilotażu technicznego, rozpocznie dystrybucję urządzenia na tamtejszym rynku, nie później niż od października 2017 r. Spółka i irlandzki dystrybutor oczekują wspólnie sprzedaży na poziomie ok. 10 tys. urządzeń w okresie trzech lat.

Zebrane doświadczenia na rynkach pilotażowych zostaną wykorzystane do przygotowania się do ekspansji na kolejne rynki. Wkrótce Braster planuje uruchomić kolejne pilotaże techniczne, m.in. w Holandii i Portugali.

Do końca bieżącego roku Spółka chce rozpocząć sprzedaż w Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pilotaże techniczne w Kanadzie, Brazylii i Chinach. Firma złożyła już do FDA (ang. Food and Drug Administration) wniosek o dopuszczenie urządzenia do sprzedaży w USA. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, a Braster liczy, że pozytywną decyzję uzyska jeszcze w tym roku i niezwłocznie rozpocznie działania prowadzące do wejścia na ten charakteryzujący się największym potencjałem komercyjnym rynek.

Na kolejne rynki (Niemcy, Japonia, Korea) firma planuje wejść w roku 2018.

Celem strategicznym Spółki jest również budowa globalnej platformy telemedycznej. Braster chce zaoferować na arenie międzynarodowej unikalne rozwiązania dla dwóch grup odbiorców: B2B – poprzez udostępnienie zaawansowanej platformy telemedycznej innym producentom urządzeń bądź firmom oferującym usługi medyczne i okołomedyczne – oraz B2C – umożliwiając pacjentom korzystanie z usług online i porad lekarskich. Realizacja wizji będzie realizowana poprzez rozwój organiczny firmy, a także potencjalne akwizycje.

Na realizację strategii Braster planuje pozyskać środki z emisji akcji. Potrzeby kapitałowe (zawierające koszty debiutu na wskazanych rynkach zagranicznych, potencjalne akwizycje w związku z planowanym stworzeniem platformy telemedycznej oraz bieżące potrzeby firmy) zostały określone na 60-70 mln zł.

O BRASTER S.A.

BRASTER S.A. – jako jedyna firma na świecie – posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała urządzenie BRASTER – innowacyjny medyczny tester termograficzny służący do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Urządzenie skierowane jest bezpośrednio do kobiet i służy do wykorzystania w warunkach domowych.

BRASTER w czwartym kwartale 2016 r. wprowadził urządzenie do sprzedaży w Polsce, a w 2017 r. planuje wejść na kilkanaście rynków międzynarodowych. Realizowany model biznesowy zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem.

Skuteczność urządzenia BRASTER została potwierdzona w przeprowadzonych w 2013 i 2016 r. badaniach klinicznych THERMACRAC i THERMAALG. Wyniki badań wskazały, że BRASTER jest skutecznym narzędziem wspierającym diagnostykę, komplementarnym wobec mammografii i ultrasonografii, które znacząco zwiększa możliwość wykrycia raka na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

BRASTER S.A. w 2012 r. zadebiutował na NewConnect, a od 2015 r. jest notowany na głównym rynku GPW.

O systemie BRASTER 

BRASTER® to pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu złośliwego. Rozwiązanie oparte jest na unikalnej matrycy ciekłokrystalicznej – patencie firmy BRASTER – oraz centrum telemedycznym, w którym analizowane są wyniki badań. System wykorzystuje termografię kontaktową do tworzenia obrazów rozkładu cieplnego piersi. Na termogramach zmiany podejrzane o charakter nowotworowy widoczne są jako barwne obszary różniące się od obszarów zdrowych intensywnością i morfologią. Dzieje się tak, gdyż nowotworowe zmiany złośliwe w procesie swojego wzrostu budują gęstą sieć naczyń krwionośnych (neoangiogeneza) odżywiających guz. Towarzyszy temu zwiększona emisja energii i podniesiona temperatura. Właśnie te obszary podwyższonej temperatury w obrębie gruczołu piersiowego rejestruje BRASTER®. Za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji tworzących system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych różnicuje wykryte zmiany w kierunku nowotworów o charakterze złośliwym.

Źródło: Spółka, #BRA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości