Akcjonariusze Ronson Europe zatwierdzili wypłatę ostatecznej dywidendy za 2016 rok oraz zmiany w zarządzie Spółki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lip 2017, 09:31

Akcjonariusze Ronson Europe zatwierdzili wypłatę ostatecznej dywidendy za 2016 rok oraz zmiany w zarządzie Spółki

  • Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Europe ustaliło wysokość łącznej dywidendy za 2016 rok na poziomie 0,19 zł na akcję. Biorąc pod uwagę zaliczkową dywidendę w wysokości 0,09 zł na akcję wypłaconą w marcu, końcowa wypłata dla akcjonariuszy wyniesie 0,10 zł na akcję.
  • WZA zatwierdziło także zmiany w zarządzie Ronson Europe. Tomasz Łapiński, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor finansowy, związany ze Spółką od 2008 r., objął stanowisko prezesa. Do zarządu dołączył ponadto Rami Geris, związany ze Spółką od 2007 r., obejmując funkcję dyrektora finansowego.

Dzień ustalenia prawa do końcowej dywidendy za 2016 rok w wysokości 0,10 zł na akcję (łącznie 16,4 mln zł) został wyznaczony na 3 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia br. Biorąc pod uwagę zaliczkową dywidendę w wysokości 0,09 zł na akcję (łącznie 14,8 mln zł) wypłaconą w marcu, do akcjonariuszy Ronson Europe w formie dywidendy z zysku za ubiegły rok trafi w sumie 0,19 zł na akcję, tj. łącznie około 31,2 mln zł.

Wysokość uchwalonej przez WZA dywidendy jest zgodna z rekomendacją zarządu oraz rady nadzorczej i jest możliwa dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej Spółki, jak i rekordowo wysokim zyskom wypracowanym w 2016 r. Zysk netto Ronson Europe za ubiegły rok sięgnął 64,5 mln zł, czyli ponad 3-krotnie więcej niż rok wcześniej, na co złożyły się zarówno bardzo dobre wyniki operacyjne (rekordowa liczba mieszkań przekazanych klientom oraz wzrost średniej marży na zrealizowanych projektach), jak i bardzo zyskowna transakcja sprzedaży warszawskiego projektu Nova Królikarnia, będącego jeszcze w budowie.

Walne zgromadzenie oficjalnie zatwierdziło również zmiany w zarządzie Spółki, będące następstwem rezygnacji złożonej pod koniec kwietnia przez dotychczasowego prezesa Shragę Weismana. Stanowisko to objął teraz Tomasz Łapiński, który od 2008 r. sprawował funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego Spółki. Do zarządu dołączył ponadto Rami Geris, który związany jest ze Spółką od 2007 r., pełniąc funkcję kontrolera finansowego, a obecnie powierzono mu funkcję dyrektora finansowego. Zgodnie z decyzją zarządu, Tomasz Łapiński i Rami Geris pełnili nowe obowiązki już od 28 kwietnia br.

Podczas walnego zgromadzenia, akcjonariusze Spółki zdecydowali również o rozszerzeniu składu rady nadzorczej Ronson Europe. Jej nowym członkiem został Piotr Palenik. Tym samym, trzech członków w sześcioosobowej radzie nadzorczej, spełnia kryteria członków niezależnych.

WZA uchwaliło ponadto zmiany w statucie Spółki, które – podobnie jak powołanie nowego członka rady nadzorczej – były wcześniej konsultowane z inwestorami instytucjonalnymi i są odpowiedzią na ich oczekiwania w świetle zmian, jakie zaszły w strukturze akcjonariatu i samej Spółce od grudnia 2016 r. Przypomnijmy, że po odkupieniu przez Spółkę akcji własnych od Global City Holdings oraz ich umorzeniu, udział wiodącego akcjonariusza branżowego, tj. Luzon Group, wzrósł z niespełna 40% do ponad 66%. Nowe zapisy w statucie Spółki mają na celu zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i ograniczenie ryzyka rozwodnienia ich udziału w wyniku ewentualnej emisji nowych akcji.

Ronson Development

Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są w niej zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.

Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. Z kolei w 2017 r. strona internetowa Spółki została nagrodzona tytułem Złota Strona Emitenta w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Spółka: Źródło, #RON

Ostatnie wiadomości