Laser-Med S.A. połączy się z One More Level S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 lip 2017, 11:46

Laser-Med S.A. połączy się z One More Level S.A.

Laser-Med S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., podpisała Term Sheet w sprawie połączenia ze Spółką z branży gier komputerowych - One More Level S.A. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę oraz profil działalności i będzie zajmowała się produkcją gier komputerowych.

Zgodnie z podpisanym w dniu 10.07.2017 r. Term Sheet obie Spółki oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Laser-Med S.A. (Spółka przejmująca) z One More Level S.A. (Spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za akcje, które Spółka przejmująca wyda Akcjonariuszom Spółki przejmowanej. Podmiot powstały w wyniku połączenia obu Spółek będzie działał pod nazwą ONE MORE LEVEL S.A. lub inną wskazaną przez Spółkę przejmowaną i zostanie ona określona w Planie połączenia. Podstawą do określenia parytetu wartości obu Spółek będzie ich wartość określona przez niezależnego, wybranego przez oba podmioty, biegłego rewidenta w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania Term Sheet. W oparciu o wynik wyceny obu Spółek oraz wyniki due diligence zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia. W celu realizacji transakcji Laser-Med S.A. wyemituje akcje serii B w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości Spółek oraz przy uwzględnieniu ustalonego parytetu wymiany akcji. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży gier komputerowych i będzie dążył do jak najlepszego wykorzystania efektów synergii wynikających z wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

„Podpisany Term Sheet w sprawie połączenia ze spółką One More Level S.A., która działa w branży gier komputerowych, otwiera nowy rozdział w historii Laser-Med S.A. Nasze działania przyniosły oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem jest właśnie podpisany dokument o planowanym połączeniu. One More Level S.A. to podmiot, który pracuje obecnie nad bardzo interesującymi i perspektywicznymi produkcjami, mogącymi odnieść ogromny sukces rynkowy. Z dużym optymizmem podchodzimy do całej transakcji i wierzymy, że potencjalne połączenie przyniesie korzyści obu spółkom, a także ich Akcjonariuszom. W najbliższym czasie będziemy realizowali kolejne etapy fuzji, o czym będziemy na bieżąco informowali rynek.” 

podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Laser-Med S.A.

W maju br. Laser-Med S.A. ora One More Level S.A. zawarły list intencyjny w sprawie połączenia i rozpoczęły realizację procesu due diligence oraz pracowały nad przygotowaniem Term Sheet, którego podpisanie nastąpiło w dniu 10.07.2017 r.

„Podpisany Term Sheet w sprawie połączenia ze spółką Laser-Med S.A. jest kolejnym ważnym krokiem, by dołączyć do grona najlepszych spółek notowanych na rynku NewConnect. Prowadzone negocjacje z Zarządem Laser-Med S.A. przebiegały w bardzo przyjaznej i rzeczowej atmosferze, z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni. Mamy nadzieję, że dzięki połączeniu doświadczeń i obecności na NewConnect, najbliższe lata pozwolą One More Level S.A. tworzyć jeszcze lepsze produkty i docierać z nimi do szerszej publiki. Naszym nadrzędnym celem poza rozwojem firmy, będzie również wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy.”

komentuje Iwona Cygan, Członek Zarządu Spółki One More Level S.A.

One More Level S.A. jest studiem game developerskim, które powstało w 2014 roku i wydało takie gry jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings oraz Race to Mars. Producent ten jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. One More Level S.A. pracuje aktualnie nad swoją najnowszą produkcją, będącą największym tytułem w historii tej Spółki, która trafi do dystrybucji na przełomie 2017/2018 roku nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One).

Laser-Med S.A. zakończyła 1 kwartał 2017 roku zyskiem netto w wysokości 262 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 252 tys. zł. Podczas czerwcowego ZWZA Spółki jej Akcjonariusze podjęli Uchwałę o podziale akcji w stosunku 1:10.

Laser-Med S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2012 roku i działała w branży medycyny estetycznej. Emitent świadczył usługi, m.in. zabiegów z zakresu odmładzania skóry, zaawansowanych technologicznie metod odchudzania i modelowania sylwetki oraz zabiegów pielęgnacyjnych. W kwietniu 2017 roku Zarząd Spółki Laser-Med S.A. zatwierdził nowe kierunki jej rozwoju i podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych oraz mobilnych.

Źródło: Spółka, #LSR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości