MADKOM S.A. miał ponad 4,1 mln zł przychodów w 1 półroczu 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lip 2017, 09:58

MADKOM S.A. miał ponad 4,1 mln zł przychodów w 1 półroczu 2017 r.

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 4,13 mln zł wobec 1,35 mln zł rok wcześniej. Emitent cały czas rozbudowuje portfel zamówień i liczy na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży.

W samym czerwcu 2017 r. Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. osiągnęła 1.139 tys. zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym miesiącu ub. roku było to 216 tys. zł. Bardzo dobry wynik sprzedaży był rezultatem rozliczenia w całości części szkoleniowych w dwóch projektach finansowanych z programu POWER oraz realizowania i fakturowania kolejnych prac wdrożeniowych. Całe pierwsze półrocze 2017 r. Grupa zamknęła skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży sięgającymi ponad 4.138 tys. zł wobec 1.347 tys. zł rok wcześniej, a więc udało jej się zanotować ponad 200% wzrost w ujęciu rdr. Wyraźnej poprawie uległy także przychody ze sprzedaży usług serwisowych, których wartość w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. przekroczyła 1.712 tys. zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to 1.162 tys. zł. Zarząd MADKOM S.A. oczekuje utrzymania dobrej tendencji wzrostu sprzedaży, bowiem w ostatnim czasie Grupa Kapitałowa pozyskała nowe zlecenia oraz składała kolejne oferty, w których liczy na pozytywne rozstrzygnięcia.

„Wynik sprzedażowy, który osiągnęliśmy, był na poziomie spodziewanym przez nas. Niemniej jednak liczyliśmy na wyższe wyniki, ale część przychodów nie została zafakturowana i przesunie się na kolejne okresy, gdyż wynika to z przesunięć harmonogramów przez Klientów. Trend zwiększania przychodów powinien się utrzymać przez co najmniej kilka kolejnych kwartałów, ponieważ ciągle pozyskujemy nowe zamówienia i jak na razie przed nami przynajmniej dwa tak dobre lata.”

podkreśla Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Ostatnie tygodnie to bardzo dobry okres dla spółek z Grupy MADKOM, a w czerwcu br. podpisały umowy na nowe zamówienia na kwotę ponad 760 tys. zł. Emitent będący liderem Konsorcjum rozpoczał procedurę podpisywania umowy na realizację zamówienia w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”, którego całkowita wartość wynosi 1,03 mln zł brutto. Spółka dostarczy systemy informatyczne z zakresu portalu do nieruchomości SIDAS CU, szynę danych SIDAS BROKER oraz przeprowadzi kompleksowe wdrożenia i szkolenia z produktów w 8 urzędach woj. małopolskiego. Członkiem tego Konsorcjum jest także spółka z Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. - Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. Przeprowadzi ona szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników oraz szkolenia prawnicze z zakresu KPA i instrukcji kancelaryjnej. MADKOM S.A. podpisał również umowę na modernizację oprogramowania w 8 gminach w województwie pomorskim, a jej wartość sięga blisko 670 tys. zł brutto. W pierwszym półroczu 2017 r. Grupa MADKOM wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym niż w całym 2016 roku.

„Spółka spodziewa się co najmniej powtórzenia wyniku z pierwszego półrocza. Jednak jest to plan minimum, bowiem celujemy w wyższy wynik. Wakacyjne spowolnienie powinno zostać zrekompensowane w IV kwartale tego roku.” 

dodaje Prezes Szczechowiak.

Strategia Rozwoju Emitenta na lata 2015-2020 przewiduje konsekwentne zwiększanie wartości przychodów stałych z umów serwisowych oraz maksymalnie efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Celem Spółki jest zdobycie nowych kontraktów na kwotę minimum 10 mln zł i pozyskanie zamówień na dostawy systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami u nowych klientów w liczbie co najmniej 100 urzędów w 2017 r. MADKOM S.A. zamierza również pozyskać zamówienia z funduszy RPO województw, które zakończyły oceny w konkursach i przyznały już dofinansowania na lata 2016-2018, zdobywając w tym segmencie kontrakty o wartości 6 mln zł netto. Ich realizacja ma nastąpić w latach 2017-2018.

MADKOM S.A. jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, co pozwala jej oferować produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Od sierpnia 2012 r. MADKOM S.A. jest notowany na rynku NewConnect. Oprogramowanie Spółki SIDAS zostało wybrane jako jeden z najlepszych produktów na rynku wykorzystywanych w codziennej pracy w jednostkach sektora publicznego przez branżowy magazyn „IT w Administracji”. Redaktorzy oraz czytelnicy tego miesięcznika przyznali mu 3. miejsce w konkursie Produkt Roku 2016 w kategorii oprogramowanie dedykowane administracji publicznej.

Źródło: Spółka, #MAD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości