Alma złożyła wniosek do sądu dot. sprzedaży zorganizowanej części za 94 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 lip 2017, 12:50

Alma złożyła wniosek do sądu dot. sprzedaży zorganizowanej części za 94 mln zł

Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży, podała spółka. 

"Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej ceny w postępowaniu upadłościowym, a nadto zabezpieczy przedsiębiorstwo dłużnika przed ewentualnym spadkiem jego wartości, a dodatkowo ograniczy koszty upadłości. Pozwoli nadto na szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Proponowana transakcja zmierza do zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, a co za tym idzie utrzymanie kilkuset miejsc pracy"

czytamy w komunikacie.

Alma Market jest notowana na GPW od 1994 r.

(ISBnews), #ALM

Ostatnie wiadomości