Wyniki finansowe Grupy Mercor za rok obrotowy 2016/2017 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 lip 2017, 10:57

Wyniki finansowe Grupy Mercor za rok obrotowy 2016/2017

Wzrost sprzedaży zagranicznej, zakończenie inwestycji o wartości 30,7 mln zł, wzrost wyników operacyjnych R/R  

Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po roku obrotowym 2016/2017 (1.04.2016 - 31.03.2017) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 269,5 mln zł wobec 231,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 16 proc. Grupa odnotowała blisko 38-proc. wzrost sprzedaży zagranicznej r/r i zbliżony r/r poziom sprzedaży na rynku polskim.

Na wyniki Grupy za rok 2016/2017 negatywny wpływ miały czynniki jednorazowe o łącznej wartości 5,2 mln zł, które obejmowały: 3,5 mln zł z tytułu nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony oraz 1,7 mln zł, na które składają się różnice inwentaryzacyjne wynikające z rozpoznanej kradzieży materiałów w zakładzie produkcyjnym Spółki w Cieplewie. Po uwzględnieniu tych czynników zysk EBITDA wzrósł o 4% (do 18,8 mln zł z 18,0 mln zł rok wcześniej), zysk EBIT spadł o blisko 5% (do 11,5 mln zł z 12,1 mln zł rok wcześniej), a zysk netto spadł o 39% (do 4,2 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej).

Wyniki Grupy Mercor za rok 2016/2017 po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych wzrosły rok do roku. Zysk EBITDA poprawił się o 14% (do 20,5 mln zł z 18,0 mln zł rok wcześniej), zysk EBIT wzrósł o 9% (do 13,2 mln zł z 12,1 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wzrósł o ponad 37% (do 9,4 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej).

Na spadek rentowności Grupy wpłynęły głównie inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych i struktur handlowych oraz rozwój sprzedaży na rynkach eksportowych. Jednocześnie wartościowo zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 8,5% r/r.

Łącznie w całym roku obrotowym 2016/2017 Grupa wydała na inwestycje 30,7 mln zł. Zgodnie z założeniami realizowała kompleksowy plan inwestycyjny, mający na celu rozbudowę portfela produktów we wszystkich pionach działalności i zwiększenie mocy produkcyjnych we wszystkich trzech zakładach w Polsce. Inwestycje te w długoterminowym okresie przełożą się na dalszy wzrost skali działalności. Plan inwestycyjny wspierany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Ministerstwa Rozwoju.

W roku 2016/2017 Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości 276,8 mln zł, co oznacza 21-proc. wzrost rok do roku.

W kwietniu 2017 r. Grupa podjęła decyzję o powrocie na rynek oddzieleń przeciwpożarowych, na którym prowadziła działalność do czasu wydzielenia i sprzedaży części biznesu, czyli do grudnia 2013 roku. Ponowne wejście na rynek następuje w nowym modelu biznesowym, poprzez nabycie 82% udziałów w spółce technologicznej DFM Doors Sp. z o.o. (wcześniej SP ZERO Sp. z o.o.). W lipcu br. DFM Doors rozpoczęła pod marką DFM produkcję nowatorskich na polskim rynku rozwiązań w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych.

Sprzedaż w Polsce i na rynkach zagranicznych

Na wzrost poziomu przychodów Grupy w roku obrotowym 2016/2017 wpływ miała wyższa r/r o blisko 38% sprzedaż zagraniczna, w tym konsolidacja przychodów węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem (w wysokości 25,3 mln zł. Konsolidacja Dunamenti Tűzvédelem w roku 2015/2016 obejmowała 6 miesięcy, a wartość przychodów Spółki w tym okresie wyniosła 9,7 mln zł).

Grupa odnotowała w Polsce przychody na zbliżonym poziomie rok do roku, w wysokości 130,0 mln zł wobec 130,3 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż na rynkach zagranicznych w tym okresie wzrosła o 38%, do 139,5 mln zł z 101,4 mln zł. Największe dynamiki przychodów Grupa wypracowała w Rosji (59%) i Rumunii (59%) oraz w Czechach i na Słowacji (+51%):

 • Na rynku rosyjskim Grupa w roku 2016/2017 poprawiła sprzedaż o 59%, osiągając poziom 36,9 mln zł wobec 23,2 mln zł rok wcześniej.
 • Na rynku hiszpańskim Grupa odnotowała 17-proc. wzrost sprzedaży, osiągając poziom 30,0 mln zł wobec 25,6 mln zł rok wcześniej. Spółka Tecresa rozwija sprzedaż krajową oraz eksportową m.in. do krajów Ameryki Południowej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
 • Na rynku Czech i Słowacji sprzedaż wzrosła o 51%, do 20,2 mln zł z 13,4 mln zł rok wcześniej.
 • Na nowym dla Grupy rynku węgierskim, na którym Mercor realizuje sprzedaż swoich produktów (od października 2015 r. czyli od 3 kw. 2015/2016) dzięki przejęciu spółki Dunamenti Tűzvédelem, odnotowano przychody na poziomie 17,5 mln zł. Dunamenti Tűzvédelem część sprzedaży realizuje także na rynkach zagranicznych, na których wcześniej Grupa Mercor nie była obecna, takich jak Bułgaria, Serbia czy Izrael.
 • W Rumunii sprzedaż wzrosła o 59 proc. do 6,8 mln zł z 4,3 rok wcześniej.
 • Na Ukrainie sprzedaż wzrosła o 30% do 3,4 mln zł z 2,6 mln zł rok wcześniej.

Inwestycje Grupy Mercor w roku obrotowym 2016/2017

Grupa zgodnie z założeniami realizowała kompleksowy plan inwestycyjny, mający na celu rozbudowę portfela produktów we wszystkich pionach działalności i reorganizację produkcji oraz zwiększenie mocy we wszystkich trzech zakładach produkcyjnych w Polsce (Cieplewo, Gdańsk, Mirosław). Łącznie w całym roku obrotowym 2016/2017 Grupa wydała na inwestycje 30,7 mln zł. Wśród najważniejszych zrealizowanych inwestycji są:

 • modernizacja i wyposażenie największego zakładu produkcyjnego w Cieplewie, w odpowiedzi na rosnące zamówienia w obszarze wentylacji pożarowej i oddymiania grawitacyjnego.
 • uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego w Gdańsku. Na jego terenie produkowane są systemy oddymiania: nowy typ klap oddymiających na bazie PVC, nowe rozwiązania z zakresu okiennego systemu oddymiania oraz kurtyny dymowe. W zakładzie tym uruchomiono także centrum badawczo-rozwojowe działu wentylacji pożarowej.
 • uruchomienie w zakładzie w Mirosławiu koło Płocka produkcji innowacyjnych płyt krzemianowo-wapniowych mcr Silboard z segmentu ogniochronnych konstrukcji budowlanych. W IV kw. 2016/2017 r. Grupa rozpoczęła sprzedaż płyt. Produkt spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku. Spółka planuje kolejne inwestycje dla uzyskania większego wolumenu produkcji i sprzedaży.

Rok obrotowy 2016/2017 był dla nas okresem wielu zmian, w tym realizacji strategicznych inwestycji we wszystkich segmentach działalności Grupy, które w długoterminowym okresie przełożą się na dalszy wzrost skali naszej działalności. Wysokie nakłady inwestycyjne, łącznie 30,7 mln zł, mają wpływ na wzrost zadłużenia i spadek marżowości. Jednak dzięki inwestycjom zwiększyliśmy moce i usprawniliśmy procesy produkcyjne we wszystkich trzech zakładach w Polsce. Pozwala nam to realizować stale rosnącą liczbę zamówień. Część nakładów inwestycyjnych przeznaczyliśmy na rozbudowę portfela produktów we wszystkich pionach działalności. Rozpoczęliśmy produkcję opracowywanego przez kilka lat innowacyjnego produktu – płyty ogniochronnej mcr Silboard. Przed nami kolejne inwestycje dla uzyskania większego wolumenu produkcji i sprzedaży płyty. Zainwestowane środki pozwalają budować nam silne przewagi konkurencyjne Grupy Mercor

mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor S.A.

Wyniki za cały rok nie są dla nas satysfakcjonujące, choć pierwsze trzy kwartały były zbliżone do oczekiwań. Obraz ten zepsuł czwarty kwartał - na jego wynik duży wpływ miały jednorazowe obciążenia wyniku finansowego o łącznej wartości 5,2 mln zł. Z drugiej strony istotnie zwiększyliśmy sprzedaż na rynkach zagranicznych. W Rosji, nadal obarczonej dużym ryzykiem, pozyskujemy kolejne zamówienia poprzez spółkę Mercor Proof, która osiąga dobre wyniki. Przejęta w roku 2015/2016 węgierska spółka Dunamenti Tűzvédelem sukcesywnie rośnie, rozwijając cross-selling na Węgrzech, w Polsce jak i innych krajach europejskich. W Polsce sprzedaż utrzymuje się na stabilnym poziomie. Widzimy duży potencjał rozwoju we wszystkich pionach produktowych. Dobre perspektywy obserwujemy także na rynku oddzieleń przeciwpożarowych, dlatego podjęliśmy decyzję o powrocie do tego obszaru i nabyciu udziałów w spółce technologicznej DFM Doors, która już rozpoczęła produkcję innowacyjnych rozwiązań z zakresu oddzieleń przeciwpożarowych

dodał Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor S.A.

Nowe zlecenia

Grupa Mercor w roku 2016/2017 pozyskała kontrakty o wartości około 276,8 mln zł wobec 228,8 mln zł (wzrost o 21% r/r).

Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w roku 2016/2017:

 • Park logistyczny Panattoni w Komornikach, Polska; systemy oddymiania
 • Kamaz – producent rosyjskich samochodów ciężarowych, Rosja; systemy oddymiania
 • Centrum logistyczne Nuevo Centro Logístico de DIA w Saragossie, Hiszpania; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji
 • Muzeum Narodowe w Pradze, Czechy; systemy wentylacji pożarowej
 • Ikea Malacky, Słowacja; systemy oddymiania
 • Ibis Styles Budapest Airport Hotel, Węgry; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji

O Mercor S.A.

Mercor S.A. z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen Płock, Canal Plus Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco, a na rynku hiszpańskim do klientów spółki Tecresa zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas, Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje „MERCOR” S.A. są notowane na GPW.

Źródło: Spółka, #MCR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości