Setanta S.A. inwestuje w branżę e-sportu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 lip 2017, 10:29

Setanta S.A. inwestuje w branżę e-sportu

Setanta S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, będąca Grupą Kapitałową (Jednostką Inwestycyjną) skoncentrowaną na trzech obszarach: projektach globalnych, projektach lokalnych oraz nieruchomościach, dokonała inwestycji w spółkę z branży e-sportu. Emitent objął 20% udziałów w PRIDE Gaming Sp. z o.o. (z koinwestorem łącznie 30%).

Spółka podpisała umowę inwestycyjną z organizacją e-sportową PRIDE Gaming Sp. z o.o. i razem z koinwestorem objęła 30% udziałów w kapitale zakładowym tego podmiotu. PRIDE Gaming jest nowoczesną organizacją sportów elektronicznych i prowadzi m.in. drużynę Counter Strike: Global Offensive - Mistrzów Polskiej Ligi E-sportowej, a także Zdobywców Pucharu Polski. Jest ona również członkiem założycielem polskiej ELIGI. Setanta S.A. od dłuższego czasu analizowała branżę e-sportu i przygotowywała się do odpowiedniej inwestycji. Emitent dostrzega perspektywę dynamicznego wzrostu e-sportu w kolejnych latach i liczy na wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

„Branża e-sportu jest na fali wznoszącej - ilość osób grających lub oglądających zawody e-sportowe (stream) dynamicznie rośnie, a coraz większe budżety reklamowe są inwestowane w ten segment ze względu na chęć dotarcia do szerokiej grupy młodych konsumentów, którzy nie są zainteresowani tradycyjnymi mediami. Ponadto, emocje, które towarzyszą e-sportowi są większe niż w tradycyjnym sporcie (szybsza akcja, większa liczba zwrotów akcji). Zwiększa się też grupa młodych ludzi, dla których e-sport jest ważniejszy od tradycyjnego sportu. Trudno jest dzisiaj oszacować możliwą stopę zwrotu z inwestycji w PRIDE Gaming Sp. z o.o. Dużo zależy od tego, czy spółce powiedzie się plan rozwoju w kierunku profesjonalnej organizacji e-sportowej. Wtedy stopa zwrotu w okresie kilku lat może mieć ponadprzeciętną wartość.”

komentuje Piotr Boliński, Członek Zarządu Spółki Setanta S.A.

Rynek e-sportu należy obecnie do najszybciej rozwijających się w Europie, a w Polsce liczba odbiorców w tej branży notuje najwyższy wzrost. Wynika to przede wszystkim ze skutecznego wykorzystania nowoczesnych oraz innowacyjnych kanałów komunikacji do budowania promocji turniejów, drużyn, a także wydarzeń e-sportowych. Zgodnie z szacunkami, do końca 2020 r. wartość globalnego rynku e-sportu ma sięgnąć blisko 1,5 mld USD. Wejście w branżę sportu elektronicznego wpisuje się w założenia strategii oraz polityki inwestycyjnej Setanta S.A. PRIDE Gaming posiada bowiem nie tylko lokalny, ale również globalny potencjał rozwoju.

„Polski rynek wydaje się bardzo interesujący, ponieważ dopiero od tego roku scena e-sportowa zaczyna się profesjonalizować w obszarze organizacyjnym. Drużyny stają się podmiotami prawnymi, pojawiają się także większe pieniądze od sponsorów i reklamodawców, nie tylko związanych z branżą komputerową. Również inicjatywę budowy ELIGI - zrzeszającej kluby, które partycypują w zyskach (na wzór piłkarskiej ekstraklasy), postrzegamy jako element profesjonalizowania się branży. W związku z powyższym oraz dynamiką całego segmentu chcemy, aby Setanta partycypowała w tym imponującym wzroście nowego rynku.” 

zakończył Boliński.

W czerwcu 2017 roku Emitent przystąpił do Programu Wspierania Płynności. Spółka złożyła także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.

Setanta S.A. to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka Inwestycyjna), skoncentrowana na trzech obszarach: projekty globalne, projekty lokalne oraz nieruchomości. Spółka zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r. Głównym celem Emitenta jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów netto.

Źródło: Spółka, #SET

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości