Sygnity ma porozumienie z instytucjami ws. finansowania w ciągu 3 miesięcy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lip 2017, 08:51

Sygnity ma porozumienie z instytucjami ws. finansowania w ciągu 3 miesięcy

Sygnity uzgodniło z obligatariuszami i Deutsche Bank Polska oraz ING Bank Śląskim porozumienie dotyczące finansowania działalności operacyjnej w terminie najbliższych 3 miesięcy, podała spółka.

„W ramach toczących się rozmów z obligatariuszami oraz bankami, […] uzgodniono wstępne ramy porozumienia dotyczącego finansowania działalności operacyjnej spółki w terminie najbliższych 3 miesięcy, które obejmować będzie w szczególności określenie optymalnego poziomu zaangażowania poszczególnych wierzycieli w finansowanie działalności operacyjnej spółki w okresie objętym porozumieniem, czy też dopuszczalne rodzaje zabezpieczeń przysługujących wierzycielom"

czytamy w komunikacie.

Ponadto intencją stron jest uzgodnienie w trakcie ww. okresu docelowej struktury i warunków kompleksowego finansowania działalności spółki oraz prowadzenia działalności operacyjnej w długoterminowym horyzoncie czasowym, podano również.

„Zgodnie z intencją stron szczegółowe warunki porozumienia zostaną uzgodnione i zawarte w jego treści w następnym tygodniu, przy czym emitent zastrzega, że z uwagi na tryb prowadzonych rozmów wskazane powyżej ustalenia stron nie są jednoznaczne z prawnie wiążącym zobowiązaniem stron do zawarcia porozumienia"

czytamy dalej.

Zawarcie porozumienia stanowić będzie kolejny etap działań w zakresie ustalenia docelowej struktury finansowania działalności operacyjnej spółki obejmującej m.in. pozyskanie środków finansowych w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki zaplanowanym w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2017 r., wskazano także. 

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews), #SGN

Ostatnie wiadomości