M. Turek zastąpi D. Wysokińską-Kuzdra na stanowisku prezesa Griffin Premium | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 lip 2017, 08:29

M. Turek zastąpi D. Wysokińską-Kuzdra na stanowisku prezesa Griffin Premium

Rada dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. podjęła decyzję o nominacji Małgorzaty Turek na stanowisko prezesa (CEO), a zarząd podjął decyzję o nominacji Claudi Pendred na stanowisko dyrektora nadzorującego, podała spółka. 

„Kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. Dotychczasowy prezes (CEO) spółki Dorota Wysokińska-Kuzdra złożyła w dniu 28 lipca rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Dorota Wysokińska-Kuzdra pozostanie w strukturach grupy Griffin i obejmie stanowisko starszego partnera w spółce Griffin Real Estate" 

czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze statutem, zarówno dyrektor zarządzający - prezes jak i dyrektor nadzorujący powoływani są przez walne zgromadzenie spółki. Spółka podejmie niezwłocznie kroki w celu zwołania walnego zgromadzenia, podano również.

Małgorzata Turek doświadczenie zdobywała m.in. w spółkach grupy Skanska, gdzie odpowiadała za dział prawny, a następnie objęła stanowisko dyrektora operacyjnego (COO). Claudia Pendred dotychczas pełniła stanowisko dyrektora ds. Nieruchomości i Turystyki w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews), #GPR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości