Zysk netto Grupy WDB wzrósł prawie 5-krotnie w I półroczu. 2 sierpnia Spółka wypłaci rekordową dywidendę z zysku za 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 sie 2017, 08:48

Zysk netto Grupy WDB wzrósł prawie 5-krotnie w I półroczu. 2 sierpnia Spółka wypłaci rekordową dywidendę z zysku za 2016 r.

Według wstępnych danych finansowych, Grupa WDB osiągnęła w I półroczu 2017 r. 8,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 20,8 proc. r/r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 706 tys. i był prawie 5-krotnie wyższy niż wynik za I półrocze 2016 r. Jutro, 2 sierpnia, akcjonariusze WDB otrzymają dywidendę za 2016 rok. Już 5-ty rok z rzędu Spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

- „W I półroczu 2017 roku osiągnęliśmy rekordowe skonsolidowane wyniki finansowe. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Grupy. Rozwijamy portfolio produktów ubezpieczeniowych oraz szukamy nowych możliwości zastosowania rozwiązań technologicznych w produktach ubezpieczeniowych oraz ich dystrybucji”

powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

W 2017 roku Grupa kontynuuje realizację głównych projektów ubezpieczeniowych oraz prac w zakresie wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w dystrybucji ubezpieczeń oraz samych produktach ubezpieczeniowych. Przykładami udanych wdrożeń w tym zakresie jest nowe ubezpieczenie komunikacyjne połączone z systemem telemetrycznym czy nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń OC dla szkół jazdy z czołowym dostawcą oprogramowania w tej branży. Jednocześnie Grupa prowadzi i rozwija główne projekty ubezpieczeniowe, tj. ubezpieczenia dla zarządców nieruchomości, ubezpieczenia klientów korporacyjnych oraz grupowe ubezpieczenia na życie.

2 sierpnia akcjonariusze WDB otrzymają dywidendę z zysku za rok 2016. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia wynosi ona 2,4 mln zł, co oznacza wypłatę 12 groszy na akcję i stopę dywidendy w wysokości 4,7%. Dzień dywidendy przypadał 19 lipca. Na koniec I kwartału 2017 roku Grupa WDB miała 5,1 mln zł środków pieniężnych, co w połączeniu z dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej pozwala na kontynuację polityki inwestycyjnej oraz równoczesne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

- „Wypłata dywidendy akcjonariuszom naszej spółki to jeden z elementów strategii działalności WDB. Od 5 lat regularnie dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami i zamierzamy kontynuować tą tradycję w kolejnych latach. Dzięki konsekwentnej poprawie wyników, zarówno jeśli chodzi o zysk netto, jak i przepływy pieniężne, w tym roku akcjonariusze otrzymają rekordowo wysoką dywidendę.”

dodał Mariusz Muszyński

Raport za II kwartał Spółka opublikuje 14 sierpnia 2017 r.

O Spółce

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowych technologii, spółka efektywnie komunikuje się z Klientami oraz oferuje innowacyjne usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Zarząd WDB działa na rynku ubezpieczeniowym już od kilkunastu lat co pozwala Spółce na dostarczanie rozwiązań charakteryzujących się najwyższą jakością i profesjonalizmem.

W skład Grupy Kapitałowej WDB wchodzą spółki specjalizujące się w różnych dziedzinach ubezpieczeń co pozwala im na współpracę z nawet najbardziej wymagającymi klientami. Doświadczenie połączone z dogłębnym zrozumieniem potrzeb rynku pozwala WDB tworzyć nowe produkty dla dedykowanych branż takich jak szkolnictwo, zarządzanie nieruchomościami czy transport. WDB od lipca 2010 roku jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #WDB


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości