Zysk netto Netii spadł r/r do 15,16 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 sie 2017, 08:31

Zysk netto Netii spadł r/r do 15,16 mln zł w II kw. 2017 r.

Netia odnotowała 15,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 23,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,35 mln zł wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 98,9 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł w II kw. br. 97 mln zł i był wyższy niż w poprzednim kwartale o 1% (-15% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 361,2 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 386,87 mln zł rok wcześniej. Segment B2C wypracował 170 mln zł (-3% k/k oraz -11% r/r) natomiast segment B2B 186 mln zł (+1% k/k oraz -3% r/r). Za spadkiem przychodów spółki stała w głównej mierze mniejsza o 1,9% (42 tys. sztuk) liczba usług głosowych i dostępu do internetu świadczonych przede wszystkim na sieci obcej w segmencie B2C. Na koniec czerwca 2017 r. Netia świadczyła łącznie 2 mln 48 tys. usług.

Z kolei, w ocenie firmy, wyniki dywizji B2B wskazują, że pomimo silnych trendów rynkowych (np. erozja tradycyjnych usług głosowych) i silnej presji na obniżkę cen usług transmisji danych ze strony konkurencji, spółka jest w stanie utrzymywać w tych obszarach pod kontrolą zarówno przychody, jak i rentowność. Obszarem, w którym spółka upatruje przewag strategicznych i intensywnie rozbudowuje infrastrukturę i kompetencje są rozwiązania ICT oraz data center i cloud computing, wskazano w raporcie.

W I poł. 2017 r. spółka miała 27,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 725,71 mln zł w porównaniu z 777,37 mln zł rok wcześniej. Po I półroczu EBITDA wyniosła 193,24 mln zł wobec 221,93 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU) o 6% r/r, w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obu segmentach. Segment B2C odnotował spadek przychodów o 11%, a segment B2B o 3%. Udział usług świadczonych we własnej sieci wzrósł z 56% na dzień 30 czerwca 2016 r. do 59% na 30 czerwca 2017 r., wskazano w raporcie.

"Osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe, pomimo silnej presji ze strony konkurentów w obu segmentach rynku. W stosunku do poprzedniego kwartału - głównie za sprawą spadku liczby świadczonych usług - nie zdołaliśmy obronić poziomu przychodów, jednak poprawiliśmy rentowność, wyrażoną zarówno zyskiem EBITDA, jak i EBIT. W całym półroczu wypracowaliśmy też dwukrotnie wyższy zysk netto niż rok temu" 

powiedziała pełniąca obowiązki prezesa Katarzyna Iwuć, cytowana w komunikacie.

Realizowany przez spółkę program inwestycyjny sprawił, że skorygowane operacyjne wolne przepływy pieniężne (OpFCF) wyniosły w II kw. br. 21 mln zł (spadek o 57% k/k i 69% r/r). Jednocześnie zadłużenie spółki spadło na koniec czerwca br. do kwoty 186 mln (-7% k/k oraz -38% r/r).

"W I połowie bieżącego roku na inwestycje wydaliśmy łącznie 125 mln zł, w tym 35 mln zł w ramach programu modernizacji sieci do standardu światłowodowego. Tempo, w jakim realizujemy ten program jest poniżej naszych oczekiwań. Główną tego przyczyną jest, o wiele dłuższy niż pierwotnie przyjęliśmy, czas pozyskiwania zgód od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Podjęliśmy już szereg działań naprawczych, w tym zdecydowanie zwiększyliśmy zakres występowania o zgody, czego efektów można się spodziewać za kilka miesięcy"

dodała Iwuć.

Na koniec czerwca br. dywizja B2C świadczyła 620 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu oraz 626 tys. usług telefonicznych. Topniała przede wszystkim baza na sieci obcej (BSA, WLR). Wzrosła o 8 tys. liczba usług dostępowych na własnej zmodernizowanej sieci Netii (NGA). Za sprawą odejścia 11 tys. użytkowników na łączach niezmodernizowanych, spółka odnotowała jednak ujemny bilans usług szerokopasmowych na sieci własnej. Z coraz większym powodzeniem lukę wynikającą z odpływu klientów na sieci o gorszych parametrach wypełniają pakietyzowane usługi TV, które Netia konsekwentnie uatrakcyjnia oraz usługi mobilne, stwierdzono w komunikacie.

W II kw. Netii przybyło 2 tys. usług TV i na koniec czerwca ich suma sięgnęła 182 tys. W tym samym okresie liczba usług mobilnych wzrosła o 10 tys. i wyniosła 125 tys. W ciągu 12 miesięcy liczba usług Netia Mobile wzrosła o 30%. W efekcie średnia liczba usług przypadających na klienta na koniec czerwca br. wyniosła 1,6, a średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 14,56 mln zł wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews), #NET

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości