3,7 mld PLN aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec lipca 2017r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2017, 09:34

3,7 mld PLN aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec lipca 2017r.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych – na koniec lipca 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lipca b.r. wyniosły 1810 mln PLN, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z końcem 2016 roku.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lipca b.r. wyniosły 1888 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 15% w porównaniu z końcem 2016.

Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych w lipcu sięgnęły 3,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z końcem 2016.

– Aktywa funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI (fundusze aktywów finansowych
i niefinansowych, skierowane do szerokiego grona inwestorów) wynosiły na koniec lipca blisko 3,7 mld PLN, co oznacza, że zwiększyły się od początku roku o ponad 560 mln PLN czyli o 18%. W samym lipcu mieliśmy do czynienia ze spadkiem aktywów pod zarządzaniem, głównie w grupie aktywów funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych. Część aktywów z funduszy pieniężnych i obligacji zasiliła portfele instrumentów finansowych (wzrost aktywów o 100 mln zł).

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych na koniec ubiegłego miesiąca osiągnęły 1810 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 305 mln PLN od początku 2017 r. (-77,3 mln PLN w lipcu). Wśród funduszy akcyjnych w lipcu pozytywnie wyróżniał się m.in. Skarbiec Spółek Wzrostowych (+1,7 mln PLN i +65,7 mln PLN YTD) i Skarbiec Małych i Średnich Spółek (+2,2 mln PLN i +15,9 mln PLN YTD). Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lipca b.r. wyniosły 1888, mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 254 mln PLN od początku 2017 r. (-144 mln PLN w lipcu). W tej grupie funduszy najwięcej nowych aktywów pozyskały: Skarbiec Obligacji Globalnych (+12 mln PLN i +137,4 mln PLN YTD) i Skarbiec Lokacyjny (+10,5 mln PLN i +35 mln PLN YTD). W lipcu dużym powodzeniem cieszyły się również mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, których sprzedaż netto wyniosła ponad 50 mln zł (produkt w partnerstwie
z mBankiem).

mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Według stanu na dzień 31 lipca 2017 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi (w tym dwoma funduszami będącymi w stanie likwidacji).

O spółce

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI S.A.

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC” i oznaczeniem „SKH”.

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Murapol S.A. (32,99%), Skarbiec Holding Limited (10,87%), MetLife OFE (7,32%), Quercus TFI 6,8% i NN OFE (5%).

Źródło: Spółka, #SKH


 

Ostatnie wiadomości