Lokum Deweloper spodziewa się powtórzenia wyników r/r w 2017, wzrostu w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 sie 2017, 12:12

Lokum Deweloper spodziewa się powtórzenia wyników r/r w 2017, wzrostu w 2018 r.

Lokum Deweloper spodziewa się wypracowania wyników finansowych w br. na poziomie podobnym do ubiegłorocznego i "dużego" wzrostu w 2018 r., poinformował prezes Bartosz Kuźniar.

"Potencjał rozpoznań na ten rok to 679 mieszkań o podobnej strukturze jak w poprzednim roku, dlatego spodziewamy się podobnych wyników jak w ubiegłym roku"

powiedział Kuźniar podczas konferencji prasowej.

Wskazał także, że aktualny potencjał rozpoznań mieszkań na 2018 r. - 1 028 szt. - pozwala się spodziewać "dużego wzrostu wyników" w przyszłym roku.

Dodał, że potencjał rozpoznań lokali w 2017 roku w wysokości 679 lokali został zrealizowany na koniec półrocza w 81% - umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi objętych zostało już 526 lokali, które mają trafić do klientów w tym roku. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi 27% - Grupa zawarła już 282 umowy deweloperskie, przedwstępne i rezerwacyjne na lokale, które zostaną przekazane w 2018 r. Tegoroczny potencjał przekazań w całości obejmuje Wrocław, natomiast zakładane przekazania w 2018 r. w ok. 1/3 będą odbywały się także w Krakowie.

Prezes wyjaśnił, że słabszy wynik I półrocza to pochodna niskiej liczby (24) lokali przekazanych i podkreślił, że większości tegorocznych przekazań należy się spodziewać w II połowie roku, a zwłaszcza w IV kwartale.

Lokum Deweloper odnotował 6,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 14 mln zł zysku rok wcześniej. W 2016 r. spółka miała 42,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 34,44 mln zł zysku rok wcześniej,

Po I półroczu sprzedaż dewelopera wzrosła o 42% r/r do 438 lokali, a liczba lokali objętych umowami rezerwacyjnymi wzrosła o ponad 200% do 190 – całkowita liczba lokali sprzedanych i objętych rezerwacjami jest wyższa o 70% r/r. Na koniec czerwca Lokum Deweloper miał w swojej ofercie 914 lokali (wobec 1 164 lokali na koniec marca), a liczba lokali w realizacji wzrosła do 1 841 z 1 470 na koniec pierwszego kwartału.

W I połowie tego roku spółka sfinalizowała zakup gruntu we Wrocławiu za 6 mln zł i zawarła przedwstępną umowę na zakup działki w tym samym mieście za 32 mln zł.

"Cały czas analizujemy zakupy kolejnych działek we Wrocławiu i Krakowie" 

powiedział także prezes.

Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali, działa we Wrocławiu i w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews), #LKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości