PGE oczekuje istotnego wzrostu EBITDA w obrocie, spadków w wytwarzaniu w br. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 sie 2017, 08:41

PGE oczekuje istotnego wzrostu EBITDA w obrocie, spadków w wytwarzaniu w br.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się istotnego wzrostu r/r EBITDA w segmencie obrotu, przy spadkach w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej oraz stabilnym wyniku w dystrybucji w 2017 r., podała spółka.

"Stabilizacja sytuacji na rynku będzie miała pozytywny wpływ na wynik. Zmienność cen zielonych certyfikatów zwiększa ryzyko, ale tymczasowo podnosi marże"

czytamy w prezentacji wynikowej w odniesieniu do segmentu obrotu.

Czynniki wpływające na spodziewany spadek w energetyce konwencjonalnej to:

- zrealizowana średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 163-165 zł/MWh,

- zmiana modelu handlu (wpływ na przychody i koszty, marginalny wpływ na marżę),

- zakończenie rozliczeń rekompensat KDT. Korekta roczna za 2016 rok - 276 mln zł,

- normalizacja wolumenów produkcji z węgla brunatnego po zakończeniu remontów w Bełchatowie,

- ceny węgla na 2017 rok płaskie w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów,

- alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 15 mln ton w porównaniu do ok. 20 mln ton w 2016 roku, co implikuje spadek całkowitego kosztu z tego tytułu ze względu na niższe ceny uprawnień,

- kontynuacja programów optymalizacyjnych.

Z kolei w energetyce odnawialnej zwrócono uwagę na wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych i wzrost kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

"Analizujemy wpływ zmian prawnych, jednak ewentualne zmiany księgowej wartości aktywów nie będą miały wpływu na poziom zysku EBITDA"

napisano także w prezentacji.

W przypadku segmentu dystrybucji kluczowe czynniki to:

- wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 rok,

- średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2017 rok ustalony na 5,63% (przed opodatkowaniem)

- kontynuacja programów optymalizacyjnych.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #PGE

Ostatnie wiadomości