Zysk netto Asseco SEE wzrósł r/r do 15,45 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2017, 08:38

Zysk netto Asseco SEE wzrósł r/r do 15,45 mln zł w II kw. 2017 r.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 12,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,89 mln zł wobec 13,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,62 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 140,17 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2017 r. spółka miała 25,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 282,82 mln zł w porównaniu z 260,04 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE wzrosły w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku w stosunku do okresu porównywalnego o 22 783 tys. zł (9 %) z czego kwota 18 255 tys. zł dotyczy 'oprogramowania i usług własnych'. Najwyższy wzrost przychodów zanotowały spółki ASEE Rumunia, ASEE Serbia, ASEE Chorwacja, co związane było ze wzrostem sprzedaży rozwiązań własnych w segmencie 'rozwiązania w sektorze bankowym' jak również rozszerzeniem oferty produktowej o usługi przetwarzania i autoryzacji transakcji płatniczych w związku z akwizycją spółki Chip Card, które prezentowane są w przychodach segmentu 'rozwiązania w obszarze płatności"

podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 13,29 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #ASE

Ostatnie wiadomości