WDB rozwija nowe produkty i dynamicznie poprawia wyniki finansowe | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sie 2017, 11:31

WDB rozwija nowe produkty i dynamicznie poprawia wyniki finansowe

Grupa WDB wypracowała w I półroczu 2017 roku 8,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To wynik o ponad 20 proc. lepszy niż w analogicznym okresie, kiedy Grupa osiągnęła 6,8 mln zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 80 proc. do 0,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 0,7 mln zł i był prawie 5-krotnie wyższy niż w ubiegłym roku.

Grupa WDB osiągnęła znacznie lepsze rezultaty na wszystkich poziomach wyników, zarówno w I półroczu, jak i w samym II kwartale 2017 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 4,3 mln zł i były o 23 proc. wyższe niż w II kwartale 2016 r. Wynik operacyjny wyniósł 334 tys. zł, a wynik netto 270 tys. zł, wobec odpowiednio -9 tys. zł i -174 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r.

„Wyniki wypracowane w I półroczu to zasługa ciężkiej pracy całego zespołu WDB i skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Dzięki wdrażaniu nowych produktów oraz doskonaleniu oferty ubezpieczeniowej konsekwentnie zwiększamy przychody oraz rentowności Grupy. W tym roku istotną zmianę wydać w wyniku operacyjnym i netto, który wzrósł kilkukrotnie. To zasługa zarówno drobnych zmian organizacyjnych, jak i uzyskania odpowiedniej skali działalności Grupy”

powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

W I półroczu Grupa kontynuowała realizację głównych projektów ubezpieczeniowych oraz prac w zakresie wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w produktach ubezpieczeniowych oraz ich dystrybucji. Przykładami udanych wdrożeń w tym zakresie jest nowe ubezpieczenie komunikacyjne połączone z systemem telemetrycznym czy nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń OC dla szkół jazdy z czołowym dostawcą oprogramowania w tej branży. Jednocześnie Grupa prowadzi i rozwija główne projekty ubezpieczeniowe, tj. ubezpieczenia dla zarządców nieruchomości, ubezpieczenia klientów korporacyjnych oraz grupowe ubezpieczenia na życie.

„WDB skupia się na rozwoju portfolio produktów ubezpieczeniowych, w szczególności dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zarówno w produktach ubezpieczeniowych, jak i w ich sprzedaży. W II kwartale istotne działania podjęliśmy w zakresie promocji programu ubezpieczeń NNW oraz dalszego rozwoju współpracy z operatorem aplikacji stado.pl i  ubezpieczenia dla krów mlecznych.”

dodał Mariusz Muszyński.

Skonsolidowane przepływy pieniężne w I półroczu 2017 roku wyniosły 162 tys. zł, wobec -307 tys. w I półroczu 2016 r. Dzięki temu na dzień 30 czerwca 2017 r. na kontach Grupy WDB było 5,2 mln zł. Środki te zostały już w części wykorzystane – akcjonariusze WDB otrzymali dywidendę z zysków za 2016 r. w wysokości 2,4 mln zł. Stopa dywidendy wyniosła 4,7%, a kwota wypłaty na jedną akcję 0,12 zł.

„Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, wdrażaniu nowych rozwiązań zwiększających sprzedaż osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe i w konsekwencji możemy regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Wypłacona w sierpniu dywidenda była najwyższa w historii WDB. Naszym celem jest kontynuacja tego trendu i dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach.”

dodał Mariusz Muszyński.

O Spółce

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowych technologii, spółka efektywnie komunikuje się z Klientami oraz oferuje innowacyjne usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Zarząd WDB działa na rynku ubezpieczeniowym już od kilkunastu lat co pozwala Spółce na dostarczanie rozwiązań charakteryzujących się najwyższą jakością i profesjonalizmem.

W skład Grupy Kapitałowej WDB wchodzą spółki specjalizujące się w różnych dziedzinach ubezpieczeń co pozwala im na współpracę z nawet najbardziej wymagającymi klientami. Doświadczenie połączone z dogłębnym zrozumieniem potrzeb rynku pozwala WDB tworzyć nowe produkty dla dedykowanych branż takich jak szkolnictwo, zarządzanie nieruchomościami czy transport. WDB od lipca 2010 roku jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #WDB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości