GetBack S.A. w dalszym ciągu utrzymuje wysoką dynamikę nabyć portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sie 2017, 14:42

GetBack S.A. w dalszym ciągu utrzymuje wysoką dynamikę nabyć portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych

GetBack S.A. nie zwalnia tempa – właśnie w imieniu podmiotu zależnego nabył kolejny duży portfel wierzytelności za cenę nabycia przekraczającą 125 mln zł. Biorąc pod uwagę wyłącznie wartość tej transakcji, w świetle opublikowanych przez Spółkę informacji dotyczących transakcji zakupu portfeli wierzytelności w pierwszej połowie 2017 r., łączna kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych już w połowie trzeciego kwartału bieżącego roku osiągnęła poziom podobny do poziomu osiągniętego w całym 2016 roku. W całym 2016 roku łączna kwota takich transakcji wyniosła 912 mln zł.

Spółka, która w lipcu tego roku zadebiutowała, po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poinformowała o nabyciu przez podmiot zależny Getback S.A. kolejnego portfela wierzytelności z sektora bankowego za cenę przekraczającą 125 mln zł, tj.25% równowartości przychodów netto Grupy Kapitałowej GetBack za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych objętych opublikowanymi przez Spółkę sprawozdaniami finansowymi.

„Nabycie kolejnego dużego portfela wierzytelności jest potwierdzeniem skuteczności realizacji naszego modelu biznesowego. W opinii Zarządu, dzięki środkom z IPO oraz z emisji obligacji w ramach ofert publicznych będziemy w stanie dokonywać zakupów portfeli wierzytelności o coraz większej wartości. Warto również pamiętać, że zwiększamy wartość spłat z nabytych już wierzytelności, co jak wierzymy w połączeniu ze stale zwiększającą się wartością nabywanych portfeli wierzytelności powinno mieć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej. Cały czas pracujemy nad kolejnymi transakcjami zakupu portfeli wierzytelności, a także przykładamy dużo uwagi do doskonalenia efektywności procesów operacyjnych, aby systematycznie rozwijać nasz biznes.”

powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Biorąc pod uwagę opublikowane przez Spółkę dane dotyczące kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w pierwszej połowie 2017 roku, sama przedmiotowa transakcja sprawia, że kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych już w połowie trzeciego kwartału bieżącego roku jest na poziomie podobnym do poziomu osiągniętego w całym poprzednim roku finansowym. W 2016 roku łączna kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę
w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych wartość ta wyniosła 912 mln zł. Zdaniem Prezesa Zarządu Konrada Kąkolewskiego aktualna dynamika zakupów portfeli wierzytelności jest satysfakcjonująca z punktu widzenia celów biznesowych Spółki, a transakcje realizowane w 2017 roku potwierdzają słuszność przyjętych przez spółkę założeń biznesowych. W opinii Zarządu, skala nabyć świadczy o tym, że Spółka cieszy się dużym zaufaniem w gronie zbywców portfeli wierzytelności, jako wiarygodny i doświadczony partner o wysokich kompetencjach w zarządzaniu wierzytelnościami na rynku polskim oraz rumuńskim.

Niedawno Spółka poinformowała o wynikach dotyczących spłat i nabyć portfeli wierzytelności w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka. Łączna wartość spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosła 540 mln zł i była aż o 60% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dodatkowo Spółka poinformowała, że w pierwszej połowie 2017 roku poziom realizacji odzysków z zarządzanych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności wyniósł 118%. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie zrealizowała odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

O spółce

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła prawie 20 mld zł.

W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r.
i wyniósł 57,5 mln zł.

Źródło: Spółka, #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości