Selvita: Emisja nowych akcji zakłada utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sie 2017, 14:55

Selvita: Emisja nowych akcji zakłada utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale

Najwięksi inwestorzy instytucjonalni Selvity zgłosili oczekiwanie co najmniej utrzymania udziału w kapitale spółki po przeprowadzeniu emisji do 2,2 mln akcji. W odpowiedzi na ich głosy, spółka zdecydowała o zaoferowaniu takiego mechanizmu wszystkim inwestorom, którzy uwierzyli w potencjał Selvity, poinformował ISBnews wiceprezes Selvity Bogusław Sieczkowski. 

Wczoraj jako wiceprezes, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Sieczkowski zaproponował nowy projekt uchwały na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 29 czerwca, który reguluje tę kwestię. NWZ ma zatwierdzić emisję akcji z z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

"Projekt uchwały zakłada, że w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w ofercie w zgodzie z jej parametrami oraz przedstawią odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt, że byli akcjonariuszami Selvity we wskazanym dniu referencyjnym, który zostanie określony po zatwierdzeniu prospektu przez KNF. Tacy inwestorzy będą mieli możliwość objęcia akcji nowej emisji w proporcjach, które pozwolą im utrzymać dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe w spółce. W drugiej kolejności akcje zostaną przydzielone na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym"

powiedział ISBnews Sieczkowski. 

Selvita planuje przeprowadzenie w IV kw. 2017 r. oferty publicznej akcji, w ramach której chce pozyskać 140 mln zł. Środki z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie założonego w strategii programu inwestycyjnego. Spółka przewiduje 360 mln zł wydatków w latach 2017-2021, w tym 130 mln zł zostanie sfinansowane z grantów, 6 mln zł z kredytów, 78 mln zł ze środków własnych, a 140 mln zł z emisji akcji.

"Maksymalna wartość oferty wynosi 140 mln zł. Jej skala nie jest jednak tak znacząca, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Planujemy wyemitować maksymalnie 2,2 mln akcji, co stanowi zaledwie 16% walorów, które są obecnie w obrocie"

podkreślił wiceprezes. 

Na początku sierpnia Selvita zaprezentowała aktualizację strategii Grupy na lata 2017-2021. Jednym z jej głównych celów jest wprowadzenie projektu SEL120 (małocząsteczkowy, selektywny inhibitor kinazy CDK8, który może znaleźć zastosowanie w leczeniu przede wszystkim nowotworów układu krwiotwórczego, ale także guzów litych m.in. raka jelita grubego, czy raka sutka) do badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego na etapie fazy IIa badań klinicznych (czyli po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej). Firma oczekuje, że kontrakt zostanie podpisany na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku skomercjalizowanego w marcu 2017 r. projektu SEL24.  

Poza zaangażowaniem w rozwój dwóch kluczowych projektów innowacyjnych - SEL24 i SEL120 - strategia Selvity zakłada komercjalizację jednego projektu we wcześniejszej fazie rozwoju rocznie w latach 2018-­2020, dalszy dynamiczny wzrost przychodów i rentowności w segmencie usługowym, a także wzrost kapitalizacji spółki powyżej 2 mld zł.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews), #SLV


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości