Zysk netto Asseco Poland spadł r/r do 113,3 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sie 2017, 09:08

Zysk netto Asseco Poland spadł r/r do 113,3 mln zł w I poł. 2017 r.

Asseco Poland odnotowało 113,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 142,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na wynik netto wpłynęło zwiększenie się kosztów finansowych w I półroczu do 94,8 mln zł. W efekcie skonsolidowana marża netto spadła do 4,4%"

czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 309,2 mln zł wobec 361,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa zanotowała pogorszenie wyniku operacyjnego oraz netto. Istotna dysproporcja pomiędzy wynikiem operacyjnym EBIT a zyskiem netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wynika przede wszystkim ze znaczących udziałów akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych, przede wszystkim w grupie Formula Systems" 

podano również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 162 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 3 770,6 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Asseco w I półroczu zanotowała poprawę przychodów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży został osiągnięty przede wszystkim na zagranicznych rynkach, których udział w skonsolidowanych przychodach wzrósł do 83%"

czytamy także.

Asseco podało, że w pierwszym półroczu 2017 roku przychody rynku polskiego spadły o 14,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, do poziomu 714,9 mln zł. W tym samym okresie zysk operacyjny tego rynku spadł o 24,9% do 98,6 mln zł.

"Na sytuację na rynku polskim przede wszystkim wpływ miała niższa sprzedaż Asseco Poland, która w dużym stopniu została zrównoważona wzrostami przychodów wśród innych spółek z Grupy działającymi na rynku krajowym m.in. Asseco Business Solutions"

podała spółka. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 173,1 mln zł wobec 255,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 22 tys. osób.

(ISBnews), #ACP

Ostatnie wiadomości