Zysk netto Robyga wzrósł r/r do 25,95 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sie 2017, 09:29

Zysk netto Robyga wzrósł r/r do 25,95 mln zł w II kw. 2017 r.

Robyg odnotował 25,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 22,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 45,31 mln zł wobec 22,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,13 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 74,86 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 28,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 214,62 mln zł w porównaniu z 197,43 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Robyg w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku nie tylko zachowała skalę realizacji projektów i kontraktacji z roku 2016, a wręcz znacząco ją zwiększyła odnotowując rekordowe wyniki kontraktacji lokali, odbiorów gotowych lokali, jak również rozpoczęła realizację nowych etapów dotychczas realizowanych projektów zarówno w Warszawie jak i w Gdańsku. Dodatkowo w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku Grupa uruchomiła kolejny projekt mieszkaniowych Nowa Letnica – rozpoczynając budowę trzech etapów tego projektu. Ponadto, w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku w Warszawie Grupa uruchomiła kolejne etapy następujących projektów Osiedle Kameralne, Green Mokotów, Stacja Nowy Ursus, zaś w Gdańsku Słoneczna Morena oraz Morenova"

czytamy w raporcie.

"W 2017 roku Grupa nabyła grunty pod projekty na warszawskiej Białołęce oraz w gdańskich dzielnicach Śródmieście oraz Wrzeszcz. Grupa podpisała przedwstępne umowy zakupu dodatkowych działek gruntu w warszawskich dzielnicach Białołęka, Włochy i Wilanów, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję na warszawskim i gdańskim rynku. Grupa kontynuowała działania marketingowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży oraz koncentrowała się na dostosowaniu swojej oferty produktowej do oczekiwań i możliwości finansowych klientów. Podjęte przez Grupę kroki zaowocowały w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku utrzymaniem wysokiego tempa przedsprzedaży lokali we wszystkich projektach Grupy"

czytamy także.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku Grupa zakontraktowała 1 693 lokale znacznie poprawiając tym samym rezultat osiągnięty w analogicznym okresie poprzedniego roku na poziomie 1 375 lokali. Ilość zakontraktowanych mieszkań w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku pozwala optymistycznie spoglądać na pozycję wyjściową dotyczącą przychodów ze sprzedaży na drugą połowę 2017 roku i rok 2018, podała również spółka. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 55,85 mln zł wobec 15,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews), #ROB

Ostatnie wiadomości