Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 27,09 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sie 2017, 11:33

Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 27,09 mln zł w II kw. 2017 r.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 27,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 66,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,37 mln zł wobec 69,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 787,93 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 808,36 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale roku 2017 w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych o 5,4 mln zł (tj. o 1,9%) – głównie z tytułu wyższych wolumenów sprzedaży mocznika;
  • spadek przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych o 10,4 mln zł (tj. o 2,5%) – głównie z tytułu niższych cen lub wolumenów sprzedaży większości nawozów;
  • spadek przychodów ze sprzedaży w grupie „pozostała sprzedaż" o 15,5 mln zł (tj. o 14,9%) – przede wszystkim z tytułu niższych wolumenów sprzedaży pozostałych produktów (głównie amoniaku) oraz towarów (głównie gazu ziemnego, energii elektrycznej i praw majątkowych energii elektrycznej z kogeneracji)"
czytamy w raporcie. 

W II kwartale 2017 roku w relacji do II kwartału 2016 roku: produkcja melaminy - była niższa o 22%;  produkcja kaprolaktamu i siarczanu amonu - była niższa o około 35%. Niższa produkcja melaminy, kaprolaktamu i siarczanu amonu wynika z przeprowadzonych w II kwartale 2017 roku remontów instalacji produkcyjnych, które w 2016 roku były przeprowadzane w III kwartale, podano także. 

Poniesione przez grupę kapitałową Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy nakłady inwestycyjne w II kw. wyniosły 86,6 mln zł (w tym: nakłady jednostki dominującej 86,4 mln zł) i dotyczyły głównie projektów związanych z rozwojem biznesu - budową nowych, rozbudową lub przebudową istniejących instalacji oraz poprawą efektywności.

Spółka podała też, że w II kw. zarząd wyraził zgodę na realizację 13 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około 40 mln zł, zaś rada nadzorcza ZA Puławy wyraziła zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach 4 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 29,6 mln zł.

W I poł. 2017 r. spółka miała 165,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 227,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 790,99 mln zł w porównaniu z 1 759,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 180,25 mln zł wobec 228,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews), #ZAP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości