Grupa Stelmet podsumowuje trzy kwartały roku obrotowego 2016/17 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sie 2017, 08:39

Grupa Stelmet podsumowuje trzy kwartały roku obrotowego 2016/17

Rośnie sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej na główne rynki Europy kontynentalnej, wyniki pod wpływem niekorzystnej sytuacji w Wielkiej Brytanii.

Grupa Stelmet, lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej w Europie, wypracowała w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/17 blisko 425 mln zł przychodów, 48 mln zł wyniku EBITDA i prawie 24 mln zł zysku netto. Opublikowane wyniki są zgodne ze wstępnymi szacunkami przekazanymi przez Spółkę trzy tygodnie temu. W samym trzecim kwartale roku 2016/17 przychody Grupy wyniosły ponad 196 mln zł, EBITDA przekroczyła 25 mln zł, a zysk netto 13 mln zł.

Grupa Stelmet notuje w bieżącym roku obrotowym niższą sprzedaż niż przed rokiem, co wynika przede wszystkim z istotnego spadku przychodów na rynku brytyjskim. W samym trzecim kwartale łączne przychody Grupy były o prawie 10% niższe niż rok wcześniej, a narastająco za trzy kwartały zmniejszyły się o blisko 7% rok do roku.

Znaczący wpływ na wartość sprzedaży w bieżącym roku obrotowym mają niekorzystne kursy walutowe. Grupa Stelmet zdecydowaną większość swoich wyrobów eksportuje, w tym na największe rynki drewnianej architektury ogrodowej (DAO) w Europie, czyli do Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Niemal 60% przychodów w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego zostało zrealizowanych w EUR, a blisko 30% w GBP. Obserwowane w tym czasie silne osłabienie się funta brytyjskiego, a także osłabienie się euro wobec złotego przełożyło się na spadek przychodów Grupy w sumie o 22 mln zł w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

W okresie trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego zmniejszył się również wolumen sprzedanych do Wielkiej Brytanii produktów, co było głównie spowodowane wyprzedażą zapasów przez sieci DIY, które pozostały jeszcze po poprzednim sezonie. Niższa sprzedaż realizowana w GBP przełożyła się na spadek przychodów o blisko 29 mln zł.

Jednocześnie Grupa Stelmet odnotowała w pierwszych trzech kwartałach roku 2016/17 wzrost sprzedaży na głównych rynkach Europy kontynentalnej. W ujęciu wolumenowym (w m3) sprzedaż produktów drewnianej architektury ogrodowej w Niemczech wzrosła rok do roku o blisko 9%, we Francji o ponad 8%, a w Polsce o 7%. Z uwagi na osłabienie się euro wobec złotego, tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu wartościowym było nieco niższe i wyniosło: ponad 5% na rynku niemieckim i blisko 3% na rynku francuskim. Wartość sprzedaży na rynku polskim wzrosła natomiast o niemal 5% rok do roku.

W samym trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego spadek sprzedaży w m3 na rynku brytyjskim wyraźnie wyhamował. Zmienność wyników sprzedażowych oraz niepewność po Brexit nie pozwalają na jednoznaczne określenie długoterminowych trendów i perspektyw w obecnym momencie. Ponadto, wciąż utrzymuje się niekorzystny dla nas kurs funta brytyjskiego wobec złotego

powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmet S.A.

Zdecydowanie lepiej prezentują się natomiast wyniki sprzedażowe Grupy Stelmet w segmencie pelletu, czyli ekologicznego paliwa wytwarzanego z produktów ubocznych (m.in. wiór, zrębków, trocin) uzyskiwanych przy produkcji drewnianej architektury ogrodowej. Sprzedaż pelletu w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2016/17 wyniosła 79,2 tys. ton, czyli o niemal 22% więcej niż w analogicznym okresie roku 2015/16. Przychody z tego tytułu wzrosły również o blisko 22% rok do roku i przekroczyły 50 mln zł.

Widzimy potencjał do dalszego istotnego wzrostu sprzedaży pelletu, dlatego zdecydowaliśmy o budowie nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej. Zakładamy, że budowa zakładu potrwa do końca 2017 roku, a jego rozruch nastąpi w pierwszym kwartale 2018 r. Roczne moce produkcyjne nowego zakładu wyniosą ponad 40 tys. ton pelletu. Wartość tej inwestycji szacujemy na około 20 mln zł, z czego nakłady poniesione do końca czerwca br. wyniosły 5,5 mln zł 

wskazał Przemysław Bieńkowski, wiceprezes zarządu Stelmet S.A.

Zarząd Stelmetu spodziewa się, że w kolejnych kwartałach zaczną być widoczne efekty synergii związane z zamknięciem niskoefektywnej produkcji drewnianej architektury ogrodowej w przejętych zakładach w Wielkiej Brytanii i przeniesieniem jej do Polski, co z kolei powinno przełożyć się na poprawę realizowanych przez Grupę Stelmet marż. Koszty związane z zakończoną restrukturyzacją działalności brytyjskiej spółki Grange Fencing obciążyły wyniki Grupy za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku obrotowego kwotą około 3,2 mln zł. W związku z przeniesieniem do Polski produkcji realizowanej wcześniej w Wielkiej Brytanii, w trzecim kwartale znacząco wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych i efektywność w zakładzie MrGarden w Grudziądzu, uruchomionym jesienią ubiegłego roku. Ponadto, obecnie wszystkie dostawy wyrobów na rynek brytyjski realizowane są z wykorzystaniem kontenerowego transportu morskiego, który jest znacznie tańszy od transportu kołowego (z wykorzystaniem tradycyjnych naczep).

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 mln zł.

Źródło: Spółka, #STL


 

Ostatnie wiadomości