Grupa Private Equity Managers S.A. ogłosiła wyniki za I półrocze 2017 r. Zysk wzrósł o 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2017, 08:29

Grupa Private Equity Managers S.A. ogłosiła wyniki za I półrocze 2017 r. Zysk wzrósł o 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym

  • W 1 półroczu 2017 roku Grupa zanotowała 7% wzrost przychodów z tytułu opłaty stałej (r/r) i zrealizowała 7,6 mln zł zysku netto. 
  • Spółka po raz kolejny wypłaci dywidendę przy stopie dywidendy powyżej 5%.

Zależne od wartości aktywów pod zarządzaniem wynagrodzenie stałe wyniosło w I półroczu br. 22,1 mln zł, czyli o 7% więcej niż przed rokiem. Dzięki temu, CAGR za okres ostatnich 2 lat wynosi 10%.

Łączne przychody z tytułu zarządzania aktywami wyniosły po 6 miesiącach roku 22,7 mln zł, podobnie jak przed rokiem. Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,6 mln zł względem 6,3 mln zł przed rokiem.

Trzy największe fundusze, którymi zarządza PEM, wypracowały w pierwszych 6 miesiącach tego roku pozytywne stopy zwrotu: MCI.TechVentures – 2,9%, MCI.EuroVentures – 5,7%, MCI.CreditVentures – 4,3%. Dla dwóch ostatnich, są to wyniki zdecydowanie wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Przegląd portfela spółek

W I półroczu zarządzający funduszami skupieni byli na budowaniu wartości portfela. Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć przejęcie przez Gett za 200 mln USD spółki Juno, konkurenta z rynku w Nowym Jorku.

Bardzo dobre wyniki osiąga turecki Index, z portfela MCI.EuroVentures. Tureckie domy maklerskie prognozują, że wyniki lidera dystrybucji IT będą dalej rosły, dlatego wyznaczyli cenę docelową akcji znacznie powyżej obecnej ceny rynkowej wynoszącej ok. 10 TL.

Kolejna dywidenda

Wchodząc na GPW w 2015 r. składaliśmy naszym inwestorom obietnicę, że będziemy realizować atrakcyjną politykę dywidendy i przeznaczać regularnie na ten cel nawet do 100 proc. wypracowanego zysku. Dywidenda za 2016 r. to już trzecia kolejna wypłata dla naszych akcjonariuszy, w dodatku kolejny raz ze stopą dywidendy plasującą nas w czołówce wszystkich giełdowych spółek 

powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu Private Equity Managers  S.A.

Akcjonariusze spółki zaakceptowali rekomendację zarządu i przegłosowali przeznaczenie na dywidendę 10 mln zł, co daje 2,93 zł na jedną akcje. Przy obecnym kursie akcji oznacza to stopę dywidendy na poziomie ponad 5,5%. Dzień prawa do dywidendy, czyli dzień w którym należy posiadać akcje spółki, by wziąć udział w  podziale zysku, wyznaczono na 8 września. Wypłata dywidendy nastąpi 16 listopada br.

Źródło: Spółka, #PEM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości