Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 8,29 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2017, 09:39

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 8,29 mln zł w II kw. 2017 r.

Redan odnotował 8,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W pierwszym półroczu 2017 r. wystąpiła przewaga różnic ujemnych w wysokości - 1,2 mln zł. W roku 2016 pozycja ta wyniosła -0,3 mln zł. Na stratę roku 2017 wpływ miały przede wszystkim dwie waluty rumuński RON oraz rosyjski RUB. Spadek kursu RON o 5,2% miał wpływ -0,4 mln zł natomiast spadek RUB o 8,2% spowodował stratę w wysokości 0,6 mln zł"

podała spółka w sprawozdaniu zarządu. 

Strata operacyjna wyniosła 14,09 mln zł wobec 1,15 mln zł straty rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2017 r. Grupa Redan poniosła na poziomie wyniku na sprzedaży stratę w wysokości -13,9 mln zł, tj. o 13 mln zł większą niż rok wcześniej. Składa się na to z jednej strony pogorszenie wyniku w segmencie dyskontowym o [19,9] mln zł r./r., zaś z drugiej strony poprawa wypracowanych rezultatów w segmencie modowym o [6,6] mln zł. Powyższe zmiany wskazują na zupełnie przeciwstawne tendencje w obu segmentach działalności Grupy w I półroczu br. W segmencie dyskontowym nastąpiło radykalne pogorszenie wyników – I półrocze br. zakończyło się stratą na poziomie wyniku na sprzedaży w wysokości 14 mln zł wobec zysku 5,9 mln zł rok wcześniej. W segmencie modowym odwrotnie w I połowie 2017 r. został wypracowany zysk na sprzedaży w wysokości 0,4 mln zł w porównaniu do straty poniesionej w 2016 r. w wysokości 6,2 mln zł"

czytamy także. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,99 mln zł w I półr.  2017 r. wobec 287,06 mln zł rok wcześniej.

Redan podał, że w I półr. 2017 zarówno segment modowy jak i dyskontowy nieznacznie sprzedażowo zmniejszył obroty.

"W segmencie modowym sprzedaż spadła o -2,2% r/r - związane to jest przede wszystkim ze zmianą głównego kanału dystrybucji dla marki Troll do e-commerce i w związku z tym z redukcją sklepów tego brandu. Natomiast segment dyskontowy zanotował -1,7% spadku przychodów ze sprzedaży towarów. Jego przyczyną były problemy z prawidłowym zatowarowaniem sklepów" 

czytamy w raporcie. 

W I półr. 2017 r. zwiększył się udział sprzedaży zagranicznej o 65% r/r. Zmiana wynika ze wzrostu sprzedaży sieci TXM textilmarket (łącznie o + 50% r/r) głównie w Rumunii, a także z powiększenia sprzedaży zagranicznej w segmencie modowym o 35% przede wszystkim na rynku rosyjskim i ukraińskim. Spadek udziału sprzedaży towarów w Polsce jest konsekwencją spadku w obu segmentach, zarówno w sieci TXM textilmarket (13,4 mln zł, tj. o -8,4 % r/r), jak i na rynku modowym (6,9 mln zł, tj.-6,8 % r/r), podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 0,88 mln zł wobec 3,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Redan podał, że I półrocze br.  cechowało się rozwojem sieci sklepów własnych TXM textilmarket zarówno w Polsce jak i za granicą. W segmencie modowym sieć uległa zmniejszeniu. Na dzień 30 czerwca 2017 r. ogółem powierzchnia sieci sklepów Grupy Redan wyniosła: ok. 102,9 tys. m2 (398 sklepów własnych) na rynku dyskontowym w kraju i zagranicą, co oznacza około 21,6 % przyrost w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 r.  ok. 38,9 tys. m2 (286 sklepów - w tym 32 własnych i 254 franczyzowych) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza około 8% spadku w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews), #RDN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości