Strata netto Briju wyniosła 0,22 mln zł w I półr. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sie 2017, 10:04

Strata netto Briju wyniosła 0,22 mln zł w I półr. 2017 r.

Briju odnotowało 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 13,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,09 mln zł wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej w Grupie Briju w I półroczu 2017 r. wyniósł 94 tys. zł, natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego wynosił 14 570 tys. zł. Na poziomie wyniku netto w I półroczu 2017 r. Grupa Briju odnotowała stratę -219 tys. zł, natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego zysk netto wynosił 13 136 tys. zł. Jedyną przyczyną spadku wyników w I półroczu 2017 r. jest spadek obrotów w segmencie surowce w porównaniu do I półrocza 2016 r. Wynik w segmencie wyrobów jubilerskich jest w I półroczu 2017 r. na zbliżonym poziomie do wyniku osiągniętego przez ten segment w I półroczu roku poprzedniego"

podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,64 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 351,05 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w segmencie wyrobów jubilerskich wzrosły w porównywanych okresach o 9 274 tys. zł tj. o 52,4%, a przychody w segmencie surowce spadły o 92,9%. Z uwagi na przeważający udział w dotychczasowej sprzedaży Grupy przychodów ze sprzedaży segmentu surowce - łącznie dla obydwóch segmentów nastąpił spadek sprzedaży w I półroczu 2017 r. w porównaniu do I półrocza 2016 r., ponieważ wzrost przychodów w segmencie wyrobów jubilerskich nie zrównoważył spadku przychodów w segmencie surowce"

czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 0,73 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

(ISBnews), #BRI

Ostatnie wiadomości