Przychody Master Pharm wzrosły w I półroczu o 6,4% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 wrz 2017, 15:06

Przychody Master Pharm wzrosły w I półroczu o 6,4%

Producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie przedstawił szacunkowe wyniki za I półrocze 2017 r.

Wzrost przychodów Grupy o 6,4% rdr do poziomu 24 mln zł był rezultatem rosnącej liczby obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższej sprzedaży w obszarze marek własnych, którą prowadzi podmiot zależny Avet Pharma.

Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów, pozycje wynikowe pozostawały pod presją rosnących kosztów, które na poziomie skonsolidowanym w I półroczu wyniosły 22,8 mln zł, rosnąc o 22,7% rdr. Wśród kosztów o 32% rdr wzrosły koszty zatrudnienia, związane m. in. z uruchomieniem nowego zakładu. Wyższe o 51,5% rdr były koszty zużycia surowców i materiałów, wynikające z zakupów pod przyszłą produkcję w spółkach Master Pharm oraz zależnej GBL Grokam. W rezultacie szacowany skonsolidowany wynik netto wyniósł 1,8 mln zł, wykazując spadek o 34,7% rdr.

- W I półroczu wyniki Grupy pozostawały pod wpływem kosztów związanych z inwestycjami w zaplecze produkcyjne oraz z przyszłą produkcją. Niższy poziom wyniku netto ma więc charakter przejściowy i nie uznajemy go za zjawisko negatywne. W związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów oraz wolumenów zleceń produkcji kontaktowej, co już uwidacznia się w poziomie naszych przychodów. Dobrym przykładem jest zawarta na początku września umowa, w wyniku której nasz dotychczasowy klient skokowo zwiększył poziom zamówień o prognozowane 9 mln zł do końca 2018 r. Oczekujemy kontynuacji podobnych tendencji

stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Raport Master Pharm S.A. za I półrocze zostanie opublikowany 14 września 2017 r.

Grupa Master Pharm

Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm jest produkcja kontraktowa suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla podmiotów branży farmaceutycznej. Za pion produkcyjny odpowiadają Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Grokam GBL z siedzibą w Mielcu. Grupa zajmuje się również dystrybucją suplementów diety pod marką własną, realizowaną przez warszawską spółkę Avet Pharma. Od 28 kwietnia 2016 r. Master Pharm S.A. notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #MPH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości