Skarbiec rekomenduje wypłatę 2,62 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 wrz 2017, 12:55

Skarbiec rekomenduje wypłatę 2,62 zł dywidendy na akcję

Skarbiec Holding podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie 17,87 mln zł z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wynoszącego 17,91 mln zł, na dywidendę, co da 2,62 zł na jedną akcję, podała spółka.

Pozostała kwota (34 654,08 zł) ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy, podano także.

"Ponadto zarząd spółki wniósł o utworzenie rezerwowego funduszu dywidendowego, na który zostanie przekazana z zysku netto za rok obrotowy przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - kwota stanowiąca iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy akcji własnych. Na dzień podjęcia uchwały zarządu i na dzień bilansowy 30 czerwca 2017r., spółka posiadała 3 839 akcji własnych"

czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na 25 października 2017r., a terminu wypłaty dywidendy na 10 listopada 2017 r., podano także.

W sierpniu br. Skarbiec Holding podtrzymał politykę dywidendową na lata 2017-2020, która zakłada, że zarząd spółki chce rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 75% zysku netto spółki na wypłatę dywidendy, dążąc do wypłaty 100% zysku netto.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem.

(ISBnews), #SKH

Ostatnie wiadomości