Bartosz Józefiak zastąpi Marka Rybca na stanowisku Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 wrz 2017, 16:20

Bartosz Józefiak zastąpi Marka Rybca na stanowisku Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Rada Nadzorcza Skarbiec Holding S.A. 08.09.2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.10.2017 r. Bartosza Józefiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Skarbiec Holding. Wiceprezesem giełdowej spółki została Ewa Radkowska-Świętoń, a Członkiem Zarządu Jakub Kocjan.

Bartosz Józefiak od 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Skarbiec Holding oraz członka zarządu Skarbiec TFI. Przed dołączeniem do zespołu Skarbca, w latach 2011 - 2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie Kapitałowej Zelmer, gdzie będąc jednocześnie w randze członka zarządu, odpowiadał m.in. za strategię i operacyjne plany działalności, zarządzanie finansami oraz raportowanie finansowe (podmiot notowany wówczas na GPW) i zarządcze w Grupie. Bartosz Józefiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w Wrigley Polska, następnie w latach 2003-2007 pracował w Kraft Foods (od stanowiska analityka finansowego, przez funkcję kierownika kontrolingu finansowego-East Adriatic Markets do kierownik ds. kontroli finansowej Central Europe) a od 2008 w Avery Dennison R.I.S. Polska, gdzie jako dyrektor finansowy odpowiadał za wdrożenie średnio-terminowej strategii działania Grupy Avery Dennison w Polsce, Bułgarii i krajach skandynawskich.

Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A. do 30.09.2017r.:

Bardzo się cieszę, że moje obowiązki przejmuje Bartosz Józefiak - zadania Prezesa Zarządu Skarbiec Holding przekazuję w pewne i sprawdzone ręce. Nikt nie zna spółki tak dobrze, jak on - wspólnie wprowadzaliśmy Skarbiec na GPW i wspólnie tworzyliśmy udaną strategię rozwoju Spółki. Jestem przekonany, że jego powołanie na stanowisko Prezesa to najlepszy wybór i doskonała informacja – zarówno dla zespołu Skarbca, jak i akcjonariuszy, którzy znają go dobrze jako wieloletniego CFO spółki.

Bartosz Józefiak, Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A. od 1.10.2017r.:

Przejęcie obowiązków Prezesa Zarządu od Marka Rybca to dla mnie ogromna radość i nobilitacja, ale także bardzo duże wyzwanie. Jego wieloletni wkład w rozwój Spółki i TFI jest nieoceniony. Pomimo tego, że sytuacja na rynku funduszy od kilku kwartałów jest wymagająca, Skarbiec ma silną pozycję finansową, fundusze osiągają bardzo dobre wyniki – w efekcie mamy rosnące grono zadowolonych Klientów. Skarbiec ma także – a może przede wszystkim – doskonały, dodatkowo wzmocniony w ostatnich tygodniach zespół specjalistów.

Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami będziemy intensywnie pracować nad dalszym rozwojem Skarbca tak, żeby oferować naszym Klientom jak najlepsze rozwiązania z uwzględnieniem naszych doświadczeń i ich oczekiwań na zmieniającym się rynku. Jestem przekonany, że działania te przekładać się będą na wzrost biznesu i wyników finansowych Spółki, co w dalszym ciągu znajdywać będzie uznanie wśród naszych akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.

Rada Nadzorcza spółki zależnej Skarbiec Holding S.A - Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - powierzyła także Bartoszowi Józefiakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu - I Zastępcy Prezesa Zarządu Skarbiec TFI S.A.

Natomiast na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Skarbiec Holding została powołana obecna Członek Zarządu Skarbiec TFI Ewa Radkowska-Świętoń, która 1 października 2017 r. obejmie funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa. Funkcja Członka Zarządu Skarbiec Holding powierzona została Jakubowi Kocjanowi, który od lipca 2017 roku jest Wiceprezesem Zarządu Skarbiec TFI. 1 października 2017 r. Członkiem Zarządu Skarbiec TFI zostanie Dariusz Lasek.

O Spółce

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI S.A.

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC” i oznaczeniem „SKH”.

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Murapol S.A. (32,99%), MetLife OFE (7,32%), Quercus TFI 6,80%, Skarbiec Holding Limited (5,86%) i NN OFE (5,00%).

Źródło: Spółka, #SKH

Ostatnie wiadomości