Akcjonariusze LC Corp mają umowę ws. oferty 51,17% akcji po min. 2,05 zł/szt. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 wrz 2017, 13:27

Akcjonariusze LC Corp mają umowę ws. oferty 51,17% akcji po min. 2,05 zł/szt.

Akcjonariusze LC Corp. - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki, stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego. Minimalna cena sprzedaży akcji wynosi 2,05 zł za sztukę, podał LC Corp. 

Na warunkach określonych w umowie, globalny koordynator - Mercurius Dom Maklerski oraz współprowadzący księgę popytu - mBank oraz Trigon Dom Maklerski zobowiązali się do zorganizowania i przeprowadzenia oferty oraz plasowania wszystkich posiadanych przez sprzedawców akcji spółki stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego LC Corp., podano w komunikacie.

Wczoraj Open Finance podał, że przyłączył się jako sprzedający do toczących się negocjacji umowy oferowania i plasowania 51,17% akcji LC Corp z domami maklerskimi.

 "Ponadto, zgodnie z treścią zawiadomienia:

  1. W umowie pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV, m.in.: (i) przez okres kolejnych 3 lat od dnia zamknięcia transakcji określonej w umowie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie tworzyć nowej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną rozumianą jako podstawowa działalność gospodarcza spółki w segmencie deweloperskich projektów mieszkaniowych lub projektów komercyjnych, oraz (ii) nie wypowiadać umowy z dnia 6 grudnia 2013 r., zawartej ze spółką, odraczającej do dnia 31 grudnia 2019 roku termin płatności przez spółkę ceny za akcje w Sky Tower S.A z siedzibą we Wrocławiu;
  2. W umowie pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, że w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV nie później niż w dniu następującym po dniu rozliczenia transakcji objętej umową, złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w radzie nadzorczej spółki oraz zrzec się wszelkich roszczeń wobec spółki z tytułu tej funkcji;
  3. Strony umowy postanowiły, że cena sprzedaży akcji spółki zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu a następnie udokumentowana w aneksie cenowym, przy czym cena ta nie będzie niższa niż 2,05 zł za jedną akcję spółki"
czytamy w komunikacie. 

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #LCC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości