Zysk netto Dekpolu spadł r/r do 6,32 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 wrz 2017, 08:54

Zysk netto Dekpolu spadł r/r do 6,32 mln zł w I poł. 2017 r.

Dekpol odnotował 6,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 9,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,23 mln zł wobec 14,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 158,91 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 95,55 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży po pierwszym półroczu 2017 roku ukształtowały się na poziomie 158 913 tys. zł, czyli o 66% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. osiągnęła 6 324 tys. zł zysku netto (w porównaniu do 9 300 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku)"

czytamy w raporcie.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym grupa prowadziła działalność analogiczną do prowadzonej w 2016 roku, tj. zajmowała się: generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn budowlanych oraz produkcją konstrukcji stalowych.

"W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa kapitałowa na koniec pierwszego półrocza 2017 r. realizowała kontrakty o łącznej umownej wartości ponad 250 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości niemal 200 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest blisko 70% projektów. Realizowane są obiekty przemysłowe, logistyczne, handlowe, usługowe wraz z pełną infrastrukturą zewnętrzną (drogi, place, parkingi)"

czytamy dalej.

W ramach segmentu deweloperskiego Grupa notuje wysoką dynamikę rozwoju działalności. W pierwszym półroczu br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 486 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 278 lokali, a w całym 2016 r. na poziomie 537 lokali. W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszym półroczu br. rozpoznana została sprzedaż 83 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 42, a w całym 2016 roku 176 lokali. Na dzień 30.06.2017 roku grupa kapitałowa Dekpol realizowała projekty deweloperskie, na których pozostawało do sprzedaży 581 lokali. Ponadto grupa kapitałowa na dzień 30.06.2017 roku posiadała bank ziemi umożliwiający zaprojektowanie i realizację kolejnych inwestycji deweloperskich na około 65 tys. PUM, podano także.

Natomiast w segmencie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych oraz produkcją konstrukcji stalowych głównym kierunkiem działania segmentu jest kooperacja z klientami OEM i aftermarket - obie grupy klientów zapewniają około 85% przychodów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Dekpolu w I półr. 2017 r. wyniósł 2,68 mln zł wobec 2,83 mln zł straty rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews), #DEK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości