GK IMMOBILE S.A.: ponad 2-krotny wzrost przychodów w I półroczu 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2017, 08:35

GK IMMOBILE S.A.: ponad 2-krotny wzrost przychodów w I półroczu 2017 r.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podsumowała I półrocze 2017 r. notując skonsolidowane przychody na poziomie 112,25 mln zł, co oznacza wzrost o 140%. Taki wynik jest spowodowany przede wszystkim przejęciem kontroli nad PROJPRZEM S.A. oraz pierwszym efektom synergii w Grupie IMMOBILE. Zarząd pracuje nad aktualizacją strategii dla całej Grupy, jednocześnie ją reorganizując.

W I półroczu 2017 r. Grupa Kapitałowa IMMOBILE wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wyniosły 112,25 mln zł, wobec 46,79 mln zł w I półroczu 2016 r., co oznacza, że były ponad 2-krotnie wyższe. EBITDA Grupy IMMOBILE w I półroczu br. wyniosła 8,5 mln zł i była o 72% wyższa wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,92 mln zł, co oznacza poprawę o 77% w stosunku do wyniku wypracowanego w I półroczu 2016 r. Wynik netto ukształtował się na poziomie -1,38 mln zł wobec -1,70 mln zł. Strata na poziomie netto była związana z kosztami podatkowymi porządkowania przemysłowej gałęzi Grupy. Bardzo dobry wynik jednostkowy w I półroczu br. (24,98 mln zł, wobec -2,61 mln zł w I półroczu 2016 r.) umożliwi ewentualną wypłatę dywidendy w kolejnych latach.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych jakie osiągnęliśmy w minionym półroczu. To przede wszystkim zasługa konsekwentnie realizowanej strategii. Niezaprzeczalnie największy wpływ na wyniki miało przejęcie kontroli nad spółką PROJPRZEM, która jest w końcowej fazie restrukturyzacji i którą zamierzamy konsekwentnie rozwijać. Osiągnęliśmy również bardzo dobre wyniki w pozostałych segmentach operacyjnych, szczególnie w hotelarskim. To m.in. efekt precyzyjnego zarządzania kosztami czy realizacji wyznaczonych celów.”

powiedział Rafał Jerzy, prezes zarządu GK IMMOBILE.

W I półroczu 2017 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży w większości segmentów operacyjnych. W segmencie przemysłowym przychody wzrosły ponad 6-krotnie do poziomu 78,71 mln zł. Wynik operacyjny w tym segmencie ukształtował się na poziomie 2,49 mln zł wobec -1,71 mln zł w I półroczu 2016 r. Taka poprawa była głównie spowodowana objęciem kontroli nad PROJPRZEM S.A. Segment hotelarstwo wniósł do przychodów za I półrocze br. 19,19 mln zł (30% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r.). Wzrost segmentu hotelarskiego, poza czynnikami organicznymi, wynika z włączenia do zasobów sieci w I półroczu br. zabytkowego, 4-gwiazdkowego Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Segment najem aktywów osiągnął przychody w wysokości 4,78 mln zł (wzrost o pół miliona r/r). W segmencie developingu przychody wyniosły 6,07 mln zł. Niższe przychodny w tym segmencie r/r wynikają z etapowania głównej inwestycji spółki - osiedla Platanowy Park. Mieszkania realizowane w etapie „0” inwestycji Platanowy Park zostały już wyprzedane. Mieszkania kolejnego etapu („I”), mają zostać oddane pod koniec bieżącego roku, stąd większość osiągniętego przychodu przypadnie na kolejne okresy. W IV kwartale 2017 r. spółka planuje rozpocząć budowę kolejnego etapu.

GK IMMOBILE S.A. konsekwentnie zwiększa skalę biznesu. 23 czerwca 2017 r. poinformowała o zwiększeniu zaangażowania w PROJPRZEM S.A. do 65,73%. W wyniku przeprowadzonych transakcji GK IMMOBILE S.A. posiada 3 932 370 akcji spółki PROJPRZEM S.A. i taką samą liczbę i procent głosów na WZA tej Spółki. Jednocześnie GK IMMOBILE stała się jedynym znaczącym akcjonariuszem PROJPRZEM S.A. Jest to kolejny krok milowy, który pozwoli na zdynamizowanie rozwoju Spółki PROJPRZEM pod skrzydłami Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Jej kurs od dnia obrad WZA, podczas których stosunek dominacji stał się faktem, wzrósł już o 56%.

Akcjonariusze GK IMMOBILE S.A. 30 czerwca br. zdecydowali o wypłacie dywidendy. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Spółka wypłaci 4,52 mln zł, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,06 zł. Według kursu zamknięcia z 30 czerwca 2017 r. daje to 1,6% stopy dywidendy. Dzień dywidendy wyznaczono na 31 sierpnia 2017 r., natomiast jej wypłata nastąpi 30 września br. To druga z rzędu dywidenda w giełdowej historii Spółki. Zarząd rozważa wprowadzenie polityki dywidendowej.

GK IMMOBILE S.A. 23 czerwca 2017 r. otrzymała zawiadomienie od Nationale-Nederlanden PTE o przekroczeniu progu 5 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie NN PTE, posiada 4 000 000 akcji Spółki, czyli 5,31 proc. Fundusze NN są pierwszą instytucją finansową, posiadającą ponad 5 proc. akcji Spółki. Innym inwestorem finansowym Spółki jest TFI PZU Asset Management, który posiada 1,23 proc. akcji GK IMMOBILE S.A.

Zarząd GK IMMOBILE S.A. pracuje nad szczegółową strategią rozwoju Grupy i zapowiedział, że opublikuje ją ok. IV kwartału 2017 r. Stawia na prężny rozwój wszystkich segmentów, tak żeby każdy z nich miał równomierny udział w budowaniu wartości Grupy.

Efekty procesów reorganizacji spółek PROJPRZEM i PROMStahl powinny być ciągle widoczne w wynikach nadchodzących okresów. W segmencie przemysłowym świetne są perspektywy dla segmentu przeładunków, z uwagi na dynamicznie rosnący rynek e-commerce i zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie magazynową w Europie. Spółka zauważa też spory wzrost zainteresowania automatycznymi systemami parkingowymi, związany z boomem na rynku deweloperskim.

Przyszły rok przyniesie duży skok wyników segmentu hotelarskiego z powodu otwarcia w 2018 r. trzech nowych obiektów: w Sopocie, Poznaniu i Lublinie. Spółce prawdopodobnie uda się również zrealizować założenie ekspansji zagranicznej i otworzyć pierwsze obiekty zagranicą.

Etapowanie największej inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy, osiedla Platanowy Park, powinno zapewnić stabilny przychód na kolejne lata, powiększony o kolejne projekty, które Grupa planuje podjąć (kolejna inwestycja w Bydgoszczy oraz nowe inwestycje w miastach w których spółka deweloperska posiada oddziały, tj. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi).

Zarząd planuje również wprowadzenie na rynek główny GPW wszystkich segmentów operacyjnych aby GK IMMOBILE mogła stać się jeszcze bardziej transparentna i uzyskać prawidłową wycenę rynkową.

O Grupie Kapitałowej IMMOBILE

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r. Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek, w Polsce i zagranicą. GK IMMOBILE S.A. skupia się na branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz dewelopingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach Spółka jest w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

Źródło: Spółka, #GKI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości