GetBack 'bardzo optymistyczny' co do wyników II półr., obniża koszt finansowania | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 wrz 2017, 13:41

GetBack 'bardzo optymistyczny' co do wyników II półr., obniża koszt finansowania

GetBack spodziewa się kontynuacji wzrostów wyników w drugiej połowie roku. Spółka pracuje nad dalszym obniżeniem kosztu finansowania i zwiększeniem wartości aktywów, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. 

"Wyniki finansowe I półrocza są doskonałe. Drugie półrocze - tu widzimy, że biznes będzie dynamicznie szedł do przodu. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni. Mamy dziś 540 mln zł odzysków za 6 miesięcy. Wydaliśmy 740 mln zł na zakupy portfeli w I półroczu, a do chwili obecnej przekroczyliśmy już 1 mld zł, a tym samym poziom inwestycji z całego 2016 roku. Idziemy bardzo aktywnie, jeśli chodzi o zakupy"

powiedział Kąkolewski podczas konferencji prasowej. 

Dodał, że spółka będzie koncentrować się na inwestycjach w portfele wierzytelności na polskim rynku. 

"Dziś mamy ponad 8 mld zł w pipeline, jeśli chodzi o nominał transakcji bankowych. Widzimy duże możliwości zakupów na polskim rynku m.in. dzięki specyfice naszego modelu działania - to my inicjujemy rozmowy bilateralne z bankami na temat transakcji, nie czekamy wyłącznie na ogłoszenie przetargów" 

podkreślił Kąkolewski. 

Prezes wskazał, że wzrost wyniku EBITDA o 79% r/r do 165 mln zł w I poł. 2017 r. jest potwierdzeniem wysokiej efektywności operacyjnej grupy. GetBack wygenerował także ponad 350 mln zł na poziomie wyniku gotówkowego EBITDA. 

"Te wyniki - EBITDA i cash EBITDA - są bardzo dobre i w tych okolicach chcemy się poruszać w kolejnych kwartałach"

powiedział. 

Prezes poinformował, że koszt finansowania GetBack będzie istotnie spadał w kolejnych kwartałach. 

"Średni koszt finansowania już spadł, mamy otwartych kilka linii kredytowych. Chcemy mieć jedno duże finansowanie, dlatego łączymy te kredyty w konsorcjum, by było przejrzyście i kowenanty było łatwiej określić. Koszt finansowania będzie nam spadał istotnie"

zapewnił Kąkolewski. Średni koszt finansowania spadł o 2 pkt proc. w skali kwartału w I półr. 

GetBack pracuje obecnie nad pozyskaniem finansowania w euro oraz kredytami i obligacjami w Polsce. 

"Musimy zwiększyć aktywa w zarządzaniu. Bardzo mocno stoimy w rynku krajowym, ale chcemy wejść mocno za granicę. Nie chcemy mieć ryzyk walutowych, mamy euroobligacje prywatne, obligacje z bankami. Mamy wsparcie też od naszych akcjonariuszy. Nie chcemy zmieniać waluty funkcjonalnej co kwartał"

powiedział Kąkolewski. 

Celem GetBack jest uzyskiwanie wysokiej rentowności pomimo stosunkowo niewielkich kapitałów. 

"Mamy mało kapitału, ale spółka zawsze będzie generowała zwroty na poziomie ok. 50%. Będziemy szli tym kursem. ROE mamy na poziomie 48% i zawsze będzie ono wyższe, niż u konkurentów"

podkreślił Kąkolewski. 

Wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 22,8 mld zł na koniec czerwca br., co oznacza wzrost o 33% r/r. 

GetBack odnotował 111,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 156,08 mln zł wobec 89,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 337,59 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 160,03 mln zł rok wcześniej.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości