Pfleiderer przedstawia strategię do 2021 r. oraz ogłasza program skupu akcji własnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 wrz 2017, 09:47

Pfleiderer przedstawia strategię do 2021 r. oraz ogłasza program skupu akcji własnych

 • Strategia oparta jest na kluczowych filarach, które mają przełożyć się na stabilny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.
 • Celem Grupy Pfleiderer jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro oraz marży EBITDA wynoszącej minimum 16% za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
 • W horyzoncie czasowym objętym strategią Grupa planuje stabilne nakłady inwestycyjne – średniorocznie na ten cel przeznaczać będzie 70 mln euro.
 • Jednocześnie Zarząd Pfleiderer Group S.A. zaprezentował założenia programu skupu akcji własnych, o wartości do 390 mln zł.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ogłosił dziś strategię Grupy, która ma zostać zrealizowana do 2021 r. Skoncentrowana jest ona na kluczowych filarach: intensyfikacji działań w zakresie sprzedaży i marketingu w zakresie produktów z wartością dodaną, poprawie efektywności operacyjnej, optymalizacji struktury kosztów, kapitale ludzkim oraz konkurencyjnym podejściu do zarządzania. Realizacja planu rozwoju w tych obszarach ma przełożyć się na stabilny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

Główne cele i założenia opublikowanej przez Grupę Pfleiderer strategii to:

 • Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
 • Osiągnięcie marży EBITDA na poziomie minimum 16% za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
 • Nakłady inwestycyjne na poziomie średniorocznym 70 mln euro (włączając w to 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych)
 • Utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia – celem jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie pomiędzy 1,5 i 2
 • Wskaźnik kapitału własnego na poziomie powyżej 30%
 • Wypłata dywidendy w wysokości do 70% zysku netto (polityka dywidendowa nie została zmieniona)

„Dzięki realizacji naszej strategii chcemy stabilnie zwiększać przychody ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Celem jest również wzrost rentowności na poziomie EBITDA, co powinno oznaczać również wzrost zysków. Organiczny wzrost skali biznesu osiągnąć chcemy z jednej strony dzięki mądrym inwestycjom ukierunkowanym na wzrost mocy produkcyjnych w zakresie wysokomarżowych produktów oraz nowe technologie. Z drugiej strony koncentrować się będziemy na skutecznej realizacji wdrożonego w Grupie Pfleiderer programu poprawy efektywności."

powiedział Tom K. Schäbinger, CEO Grupy Pfleiderer

Zarząd określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki

W związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 21 czerwca 2017 r., Zarząd Pfleiderer Group S.A. dziś określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki. Akcje będą nabywane w trybie złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji. Szczegółowe warunki buybacku, które zostały przedstawione w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, zostały dziś również zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

Kluczowe parametry realizacji programu skupu akcji własnych:

 • 3 235 050 akcji objętych skupem
 • 5,00% kapitału
 • Cena: 47,00 zł

Harmonogram:

 • Okres zapisów: 21 września – 5 października
 • Data transakcji: 10 października
 • Data rozliczenia: 12 października

Dziś również Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której określone zostały warunki długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych menedżerów. Zgodnie z założeniami programu, Spółka przyzna uprawnionym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej opcję nabycia istniejących akcji Spółki (opcja kupna) w zamian za cenę wykonania opcji pomnożoną przez liczbę akcji nabywanych w ramach opcji kupna, do których menedżer jest uprawniony.

Wdrożenie programu motywacyjnego dla wybranych członków Rady Nadzorczej będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Realizacja strategii sprzedażowej ma na celu wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

Przyjęta przez Zarząd Pfleiderer Group S.A. strategia zakłada intensyfikację działań w zakresie sprzedaży. Grupa będzie koncentrowała się na efektywnej dywersyfikacji struktury klientów na kluczowych rynkach, na których działa, m.in. poprzez wejście w nowe pod-segmenty i rozszerzenie swojej działalności w branżach o dużym potencjale.

Grupa w dalszym ciągu rozwijać się będzie w zakresie produktów z wartością dodaną, na których osiągane są najwyższe marże i które różnicują Pfleiderera na tle konkurencji. Portfolio produktowe będzie rozszerzane o kolejne dekory i powierzchnie inspirowane nowymi trendami i tworzone w odpowiedzi na potrzeby klientów. W parze z rozwojem oferty zaawansowanych produktów iść będzie najwyższej jakości obsługa klienta.

Grupa Pfleiderer dzięki rozwojowi sieci oddziałów handlowych jest obecnie w stanie dostarczać swoje produkty na terenie całej Europy. W zakresie sprzedaży eksportowej Grupa koncentrować się będzie na zaawansowanych rozwiązaniach dla kluczowych klientów na najważniejszych rynkach.

Wzrost produktywności dzięki efektywności operacyjnej

Grupa Pfleiderer wdrożyła program poprawy efektywności, który będzie miał pozytywny wpływ na wyniki operacyjne. Celem jest osiągnięcie do 2018 r. wzrostu efektywnego czasu pracy urządzeń o 4% w stosunku do 2015 r. oraz wzrost produktywności o 5% do 2019 r. w stosunku do r. 2015 na wszystkich liniach CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych. Pfleiderer koncentrować się będzie na optymalizacji kosztów produkcji i minimalizacji przestojów.

Grupa planuje również osiągnięcie oszczędności dzięki jeszcze lepszemu zarządzaniu zakupami – w tym zakresie wdraża dedykowany program udoskonalania tego procesu. Wsparciem dla wzrostu efektywności operacyjnej będą inwestycje zwiększające moce produkcyjne oraz wdrażające zaawansowane technologie. Jednym z celów w tym obszarze jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału wchodzącej w skład Grupy spółki Silekol, która jest uznanym na rynku producentem żywic klejowych i utwardzaczy stosowanych w przemyśle drzewnym.

Stabilne nakłady inwestycyjne wspierać będą wzrost organiczny

Zaprezentowana przez Zarząd Pfleiderer Group S.A. strategia zakłada stabilne nakłady inwestycyjne na poziomie średniorocznym ok. 70 mln euro, łącznie z nakładami odtworzeniowymi w wysokości ok. EUR 20 mln rocznie. Strategiczne projekty takie jak „Czteropak inwestycyjny” w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w największym zakładzie w Neumarkt, uruchomienie linii lakierniczej w Leutkirch oraz rozwój spółki Silekol mają na celu wzrost EBITDA oraz osiąganych marż.

Realizację strategii wspierać będzie korzystne otoczenie rynkowe

Prognozowany przez Komisję Europejską średni wzrost PKB w 2018 r. w krajach UE wynieść ma 1,8%, przy czym na kluczowych dla Grupy Pfleiderer rynkach, czyli w Polsce i Krajach DACH odpowiednio wzrost PKB wynieść ma 3,1% i 1,8% (źródło: Komisja Europejska, Europejska Prognoza Gospodarcza Zima 2017). Dobre perspektywy widoczne są również w najważniejszych obszarach, w których działa Grupa. Głównym czynnikiem wzrostu popytu na produkty Pfleiderera będą nowe inwestycje w budownictwie mieszkaniowym w Polsce oraz w Niemczech. Szczególnie dobre perspektywy widoczne są jeśli chodzi o polską branżę meblarską – w 2016 r. Polska była drugim na świecie eksporterem mebli pod względem tonażu (czwartym pod względem wartości) (źródło: B+R Studio, Analizy Rynku Meblarskiego).

O Grupie Pfleiderer

Grupa Pfleiderer z ponad 120 letnią historią jest obecnie czołowym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych specjalizując się w produkcji materiałów w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie. Grupa produkuje m.in. standardowe płyty wiórowe, blaty kuchenne, laminaty HPL, sztuczne okleiny oraz panele na bazie drewna. Grupa Pfleiderer prowadzi działalność w 9 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce oraz Niemczech, zatrudniając łącznie ok. 3,5 tys. osób. Grupa jest w stanie dostarczać zaawansowane produkty i obsługiwać klientów na kluczowych europejskich rynkach dzięki oddziałom handlowym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Francji, Austrii oraz Rumunii.

Źródło: Spółka, #PFL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości