Zysk netto GetBack wzrósł r/r do 111,62 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 wrz 2017, 08:38

Zysk netto GetBack wzrósł r/r do 111,62 mln zł w I poł. 2017 r.

GetBack odnotował 111,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 156,08 mln zł wobec 89,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 337,59 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 160,03 mln zł rok wcześniej.

"Uważamy, że pierwsze półrocze 2017 (podobnie jak poprzednie lata) było kolejnym dobrym okresem dla rozwoju grupy. Dzięki dużej aktywności w procesach przetargowych oraz nowatorskiemu podejściu biznesowemu, istotnie zwiększyła się wartość oraz liczba wierzytelności zarządzanych przez grupę. Na dzień 30 czerwca 2016 roku grupa zarządzała portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 17,1 mld zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku wartość nominalna wzrosła do kwoty 22,8 mld zł - to jest wzrost o 33,3%. Zwiększenie portfela wierzytelności w zarządzaniu istotnie przełożyło się na wzrost wyników zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku"

napisał prezes Konrad Kąkolewski w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że ocenia że aktualna sytuacja finansowa grupy oraz perspektywy jej rozwoju pozwalają na dalsze stabilne umacnianie pozycji na rynku oraz zbudowanie mocnych fundamentów finansowania działalności.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 80,06 mln zł wobec 72,99 mln zł zysku rok wcześniej.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości