Duże przyśpieszenie GetBack S.A w trzecim kwartale 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 paź 2017, 08:38

Duże przyśpieszenie GetBack S.A w trzecim kwartale 2017 r.

GetBack S.A., jeden z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami, uzyskał narastająco w trzech kwartałach tego roku łącznie wartość 866,6 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, czyli aż o 74% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności przez GetBack S.A. w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych wyniosła 1 582,8 mln zł i była aż o 104% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Getback S.A. podał wybrane kluczowe dane operacyjne natychmiast po zakończeniu kwartału. Dane pokazują przyspieszenie tempa wzrostu spłat, które wzrosły w III kwartale o 104% w stosunku do III kwartału 2016. Także wzrost wartości transakcji zakupu portfeli przyspieszył do poziomu 344% w III kwartale b.r. w relacji do analogicznego okresu ub.r.

GetBack S.A. w dalszym ciągu utrzymuje wysoki poziom realizacji odzysków z zarządzanych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty ich nabycia. Na koniec trzeciego kwartału 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 119%, wobec 112% w analogicznym momencie ubiegłego roku. Niniejsze dane potwierdzają dużą uwagę i nacisk Spółki na utrzymanie wysokiej efektywności i jakości operacyjnej.

„Zapowiedzieliśmy, że będziemy bardzo transparentną spółką, która szybko dzieli się kluczowymi wskaźnikami z inwestorami, dlatego tym bardziej cieszmy mnie to, że możemy podzielić się danymi operacyjnymi trzeciego kwartału, które są potwierdzeniem konsekwentnej realizacji planów biznesowych Spółki. Kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności do końca września 2017 r. w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych wyniosła ponad 1,6 mld i jest o 671 mln zł większa, niż wydatki na portfele wierzytelności w całym 2016 r. Analogicznie wygląda realizacja spłat z obsługiwanych wierzytelności. Otóż trzeci kwartał tego roku zakończyliśmy kwotą 866,6 mln zł. Zaznaczę, że spłaty w całym 2016 roku wyniosły 713 mln zł. Proszę pamiętać, że mamy przed sobą jeszcze jeden kwartał tego roku i cały czas intensywnie pracujemy” 

powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Spółka podała również, iż od początku działalności w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych, których wierzytelnościami zarządza nabyła portfele wierzytelności za łączną cenę ponad 4 miliardów złotych, a do chwili obecnej w wyniku ich obsługi uzyskała spłaty w kwocie blisko 2,1 miliarda złotych.

Na koniec września 2017 r. nominalna wartość wierzytelności znajdujących się w obsłudze Spółki wyniosła 28 mld zł, podczas gdy rok temu niniejsza wartość wynosiła 17,7 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu 12 miesięcy o ponad 58%.

„Zaprezentowane wyniki pokazują, że umocniliśmy pozycję Spółki na rynku polskim, a także dzięki temu uzyskaliśmy przestrzeń na poszukiwanie możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Widać, że nasze kompetencje w zakresie strukturyzowania transakcji zakupu na rynku polskim przynoszą efekty, a know-how operacyjne i ugodowe podejście do osób zadłużonych daje nam możliwość generowania wysokich i stabilnych odzysków. Będziemy chcieli przenosić te nasze doświadczenia także na inne rynki, na których planujemy się rozwijać.” 

dodał Kąkolewski.

Odpowiednio do wzrostu parametrów wskazanych powyżej wzrosła również wysokość oczekiwanych przyszłych wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze własne oraz oczekiwanych przyszłych wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze zewnętrzne należnych Spółce. Na 30 września 2017 oczekiwane przez Spółkę wypływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 5,49 mld zł.

Grupie Kapitałowej GetBack udało się również na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku utrzymać jeden z najniższych w branży poziom cost-to-collect tj. poziom kosztów bezpośrednich związanych z dochodzeniem wierzytelności i wyniósł on jedynie 19,9%.

„Proszę pamiętać, że nabywamy dużo wierzytelności i w pierwszym okresie obsługi powinniśmy inwestować nieco więcej, aby potem płynnie i systematycznie realizować spłaty zgodnie z planem, a nawet je przekraczać. Ponadto cały czas intensywnie pracujemy nad kolejnymi transakcjami nabyć portfeli wierzytelności. Lista portfeli oferowanych przez rynek do końca roku przedstawia się zachęcająco i będziemy aktywni. Mogę zadeklarować, że nie zamierzamy zwalniać tempa generowania spłat z obsługiwanych wierzytelności w imieniu własnych i zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych.”

podsumował Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

O Spółce

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I półrocza 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła prawie 23 mld zł. W I półroczu 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 325,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku był o 50,4% wyższy niż w I półroczu 2016 r. i wyniósł 111,8 mln zł.

Źródło: Spółka, #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości