Flagowy wynalazek Scope Fluidics z ochroną patentową w USA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 paź 2017, 15:19

Flagowy wynalazek Scope Fluidics z ochroną patentową w USA

Scope Fluidics S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – otrzymała amerykański patent na kluczową technologię stosowaną w systemie diagnostycznym PCR ONE. Prace nad konstrukcją i skutecznością systemu trwały kilka lat. Otrzymany patent USA potwierdza unikalność polskiej technologii i jej globalny potencjał.

Amerykański urząd przyznał spółce patent chroniący zastosowaną w urządzeniu PCR ONE technologię. Pozwala ona na przeprowadzanie ultraszybkiego PCR (ang. polymerase chain reaction) w wielu próbkach jednocześnie, a także na zintegrowanie PCR i detekcji produktów reakcji w jednym module. Technologia, która została wymyślona i opracowana przez naukowców związanych ze Scope Fluidics, a rozwijana w spółce celowej Curiosity Diagnostics, ma zastosowanie we flagowym produkcie firmy - systemie PCR ONE. System składa się z urządzenia (analizatora) i jednorazowego panelu (chipa mikroprzepływowego). Przeprowadza on w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych, tzn. umożliwia rozpoznanie i wykrycie zakażenia. PCR ONE jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki.

Uzyskanie ochrony patentowej od amerykańskiego urzędu to kluczowe z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy wydarzenie, które pozwoli nam chronić naszą technologię na tym kluczowym rynku. Pozytywna decyzja Urzędu Patentowego w USA znacząco przybliży nas do etapu komercjalizacji urządzenia. Pozwala nam jednocześnie liczyć na to, że uda nam się uzyskać patenty na terenie innych państw

komentuje Piotr Garstecki, Prezes Zarządu Scope Fluidics S.A.

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki jako pierwszy udzielił wynalazkowi ochrony patentowej. Spółka oczekuje na potwierdzenie ochrony ze strony kolejnych urzędów – poza USA wnioski o zabezpieczenie patentowe zostały zgłoszone w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz w Chinach.

System PCR ONE stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. Zakażenia szpitalne dotyczą 5-10 proc. wszystkich hospitalizowanych pacjentów i są odpowiedzialne za śmierć blisko 25 proc. z nich. W ramach projektu PCR ONE spółka rozwija obecnie dwa panele dla bakterii będących często przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych: MRSA (oporne na metycylinę szczepy gronkowca) i Clostridium difficile (beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie jelita grubego). System PCR ONE umożliwia szybkie przeprowadzenie badań przesiewowych pod kątem ww. bakterii, wszystkich pacjentów przyjmowanych do szpitala. Szybka i dokładna identyfikacja patogenu powodującego infekcję jest niezbędna do przeprowadzenia odpowiedniego leczenia i zaprzestania rozprzestrzeniania się zarazków. W przypadku zakażeń bakteriami lekoopornymi, ważne jest by jak najszybciej zareagować i zidentyfikować takiego pacjenta. W przyszłości firma będzie mogła z łatwością rozszerzyć funkcjonalność systemu PCR ONE o nowe panele badań.

System PCR ONE plasuje się na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej. Według Markets and Markets globalna wartość tego rynku w roku 2021 wyniesie 10,1 mld dol., co przy obecnej wartości 6,5 mld dol. oznacza średnioroczne tempo wzrostu ponad 9 proc.

Spółka Scope Fluidics w sierpniu 2017 r. zadebiutowała na rynku NewConnect. Wcześniej przeprowadziła ofertę publiczną akcji serii C pozyskując od inwestorów 16,2 mln zł. Celem emisji akcji było pozyskanie środków na sfinansowanie prowadzonych projektów. W szczególności środki zostaną przeznaczone na rozwój systemu PCR ONE i jego przygotowanie do komercjalizacji, która ma nastąpić w połowie 2020 r. Pozostała kwota będzie przeznaczona na rozwój drugiego kluczowego systemu Spółki - BacterOMIC, który jest we wczesnej fazie rozwoju, oraz nowe projekty.

O Scope Fluidics

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP
 

Ostatnie wiadomości