Echo Investment skróciło termin zapisów na obligacje serii G do dziś | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 paź 2017, 13:46

Echo Investment skróciło termin zapisów na obligacje serii G do dziś

Echo Investment skróciło termin przyjmowania zapisów na obligacje serii G do dziś, podała spółka. Zapisy na maksymalnie 750 000 obligacji serii G spółki o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł ruszyły w środę, 4 października, i miały potrwać do 12 października.

"Zgodnie z prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2017 roku, w dniu 4 października 2017 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii G spółki większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii G, co powoduje, że w dniu 4 października 2017 r. miał miejsce dzień przekroczenia zapisów"

 czytamy w komunikacie.

Zapisy złożone w dniu 4 i 5 października 2017 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w prospekcie, podano także.

"Spółka informuje, że okres przyjmowania zapisów na obligacje serii G określony w ostatecznych warunkach obligacji serii G zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów zostaje przesunięty na dzień 5 października 2017 r."

czytamy dalej.

Według podanego wcześniej harmonogramu, termin przyjmowania zapisów miał zakończyć się 12 października, zaś na 27 października zaplanowany jest dzień emisji obligacji, a przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst to 3 listopada.

Jak podawano wcześniej, stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu wynosi WIBOR 6M, a marża to 2,9% w skali roku.

Echo informowało też wcześniej, że przewidywane wpływy netto z emisji obligacji serii G to 74,61 mln zł, zaś szacowane koszty to 395 tys. zł. Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii mają zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój działalności spółki, w szczególności spółka może przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio przez spółkę jak i przez spółki z grupy.

Obligacje serii G emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 300 000 000 zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro na podstawie uchwały zarządu z 27 lutego 2017 r.

Pod koniec września inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych 21-22 września 2017 r.69,55%

W czerwcu br. inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii E (I transza w ramach Programu ) spółki o łącznej wartości 100 mln zł z dużym przekroczeniem zapisów już w pierwszym dniu ich prowadzenia.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews), #ECH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości