Pfleiderer skupił ok. 3,24 mln akcji własnych po 47 zł/szt. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 paź 2017, 13:42

Pfleiderer skupił ok. 3,24 mln akcji własnych po 47 zł/szt.

Pfleiderer Group nabył 3 235 050 akcji własnych o wartości nominalnej 0,33 zł każda po cenie 47 zł, podała spółka. Stopa redukcji w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji wyniosła 84,2%.

"Nabycie akcji nabywanych nastąpiło w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ogłoszonego przez spółkę w dniu 20 września 2017 r. Cena za wszystkie akcje nabywane jest jednakowa i wynosi 47 zł za jedną akcję, a łącznie 152 047 350 zł za wszystkie akcje nabywane"

 czytamy w komunikacie.

Łączna wartość nominalna akcji wynosi 1 067 566,5 zł, co odpowiada w przybliżeniu 5% kapitału zakładowego. Akcje uprawniają łącznie do w przybliżeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada w przybliżeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych, podano także.

Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach zaproszenia wyniosła 20 468 503. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach zaproszenia przekroczyła łączną liczbę akcji, którą spółka zamierzała nabyć, liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w zaproszeniu. Stopa redukcji wyniosła 84,2%.

"Pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych, akcje nabywane zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w ramach programów motywacyjnych przyjętych lub które mają zostać przyjęte w spółce. Za zgodą rady nadzorczej, akcje nabywane mogą zostać przeznaczone na inny cel wskazany w uchwale upoważniającej. Poza akcjami nabywanymi spółka nie posiada akcji własnych wyemitowanych przez spółkę"

czytamy dalej.

20 września pośredniczący Trigon DM podał, że Pfleiderer Group chce skupić do 3 235 050 mln akcji własnych po 47 zł sztuka.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews), #PFL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości