UNIMOT publikuje szacunkowe wyniki za III kwartał 2017 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 paź 2017, 11:04

UNIMOT publikuje szacunkowe wyniki za III kwartał 2017

Spółka UNIMOT szacuje, że jednostkowy zysk netto w III kwartale br. wyniesie 11,2 mln zł i będzie o 4% wyższy od wyniku III kwartału 2016 r., natomiast przychody ze sprzedaży osiągną wartość 759 mln zł, czyli o 14% wyższą niż w ub.r.

Ze wstępnych, jednostkowych danych UNIMOT S.A. wynika, że w III kwartale br. Spółka wypracuje 11,2 mln zł zysku. Spółka szacuje, że przychody ze sprzedaży wyniosą 759 mln zł, a EBITDA osiągnie wartość 15,5 mln zł. W efekcie, po dziewięciu miesiącach działalności, wartość przychodów UNIMOT S.A. wyniesie 2 142 mln zł, czyli będzie o 42% wyższa od wartości uzyskanej w analogicznym okresie 2016 r.

Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe wskazują, że trzeci kwartał był udany dla UNIMOT S.A. Osiągnięte przychody ze sprzedaży są wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, mimo bardzo dynamicznej sytuacji na rynku paliw. W miesiącach lipiec i sierpień w segmencie oleju napędowego UNIMOT operował w otoczeniu relatywnie wysokich marż na tym produkcie. Natomiast w miesiącu wrześniu marże z hurtowej sprzedaży ON kształtowały się na stosunkowo niskim poziomie, co nie sprzyjało wzrostom wolumenów sprzedaży

wyjaśnia Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Spółka efektywnie wykorzystała jednak otoczenie rosnących cen LPG w Polsce i zrealizowała lepsze wyniki, zarówno pod względem wolumenu i wartości sprzedaży, jak i zysku netto na tym produkcie. Również przychody uzyskane ze sprzedaży biopaliw były zgodne z naszymi oczekiwaniami

dodaje Prezes Brzozowski.

Warto dodać, że w trzecim kwartale UNIMOT S.A. z sukcesem realizował cele strategiczne. W omawianym okresie Spółka uruchomiła kolejne 4 stacje paliw pod marką AVIA oraz podpisała 4 umowy franczyzowe z właścicielami stacji. Zwiększono też do 85 ilość stacji partnerskich udostępniających usługę Tankuj24 - aplikację mobilną przeznaczoną do porównywania cen i tankowania paliw on-line.

Przedstawione wyniki są danymi szacunkowymi. Ostateczne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy UNIMOT zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym za III kwartał br.

O Spółce

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. UNIMOT S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: Spółka, #UNT

Ostatnie wiadomości