GetBack S.A. w dalszym ciągu notuje wzrost wyników finansowych w III kwartale 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2017, 10:46

GetBack S.A. w dalszym ciągu notuje wzrost wyników finansowych w III kwartale 2017 r.

GetBack S.A., jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, przedstawił wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku. Przychody netto Grupy Kapitałowej GetBack w tym okresie wyniosły 542 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, a zysk netto wyniósł 181,5 mln zł i wzrósł o 45,3%.

Spółka, która po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji w lipcu tego roku zadebiutowała, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartały 2017 roku. Grupa Kapitałowa GetBack po raz kolejny odnotowała znaczący wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody netto wyniosły 542 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, kiedy to wynosiły 258,5 mln zł. Wzrost wartości cash EBITDA ze 171,2 mln zł w roku 2016 do 374,1 mln zł w roku bieżącym wyniósł 118,5%. Zysk netto natomiast wyniósł 181,5 mln i był większy o 45,3% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku.

„W opinii Zarządu GetBack skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017 roku są bardzo wyraźnym potwierdzeniem skuteczności realizowanego przez nas planu. Stabilny model biznesowy pozwala nam utrzymać wysoką dynamikę wzrostu takich pozycji jak przychody, cash EBITDA oraz zysk netto.

Systematycznie odnotowywany wzrost wyników finansowych jest spowodowany w głównej mierze utrzymującą się wysoką efektywnością operacyjną Grupy. Informowaliśmy niedawno, że wartość spłat z tytułu obsługi portfeli wierzytelności nabytych w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych oraz zarządzanych przez spółkę, wyniosła narastająco w 3 kwartałach tego roku 866,6 mln zł. Jest to wzrost o 74,3% w stosunku do kwoty spłat zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzięki widocznym przewagom konkurencyjnym oraz trwałym relacjom z Klientami Grupa dokonała transakcji nabycia portfeli wierzytelności w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, na kwotę blisko 1,6mld zł. Oznacza to wzrost o 103,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku. Naszym celem jest stałe poszukiwanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, które zwiększają wartość naszej Spółki, a następnie ich efektywna realizacja. Będziemy niniejsze działania skrupulatnie kontynuować.”

powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Ostatnio Spółka poinformowała o sukcesie 5. emisji w ramach publicznego programu emisji obligacji. W trakcie trwających zaledwie 3 dni zapisów, Spółce udało się sprzedać obligacje o wartości 25 mln zł. Od kwietnia bieżącego roku w ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji Spółce udało się uzyskać 244,3 mln zł.

Ponadto Spółka poinformowała niedawno, że w trzech kwartałach 2017 roku odzyski z portfeli wierzytelności nabytych w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych oraz zarządzanych przez Spółkę, w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności wyniosły 119%. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie zrealizowała odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

O Spółce

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 542 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Źródło: Spółka, #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości