Zysk netto Asseco SEE wzrósł r/r do 11,05 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 paź 2017, 08:25

Zysk netto Asseco SEE wzrósł r/r do 11,05 mln zł w III kw. 2017 r.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,32 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,81 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 131,17 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 36,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 410,63 mln zł w porównaniu z 391,21 mln zł rok wcześniej.

"Do wzrostu wartości skonsolidowanego zysku netto ze sprzedaży Grupy ASEE w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku przyczyniły się przede wszystkim segmenty Rozwiązania w sektorze bankowym oraz Integracja systemów. W każdym z segmentów zysk netto ze sprzedaży wzrósł o ponad 1 mln euro w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W przypadku segmentu Rozwiązania w obszarze płatności zysk netto ze sprzedaży po trzech kwartałach pozostawał na porównywalnym poziomie jak w roku poprzednim. Przyczyny zmian dla poszczególnych segmentów zostały opisane powyżej - w sekcji dotyczącej przychodów ze sprzedaży oraz poniżej – w sekcji odnoszącej się do zysku z działalności operacyjnej"

czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 13,86 mln zł wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #ASE

Ostatnie wiadomości