Wyniki finansowe Pfleiderer Group po trzech kwartałach 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lis 2017, 08:50

Wyniki finansowe Pfleiderer Group po trzech kwartałach 2017 r.

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Pfleiderer Group w trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 750,9 mln euro.
  • EBITDA Grupy wzrosła o 24,6% do 96,2 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 12,8% przychodów.
  • Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża swoje strategiczne projekty - wydatki inwestycyjne w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wyniosły 43,6 mln euro.
  • Wzrost EBITDA w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wspierany był utrzymującymi się dobrymi wynikami sprzedaży. Z drugiej strony, Spółka nadal zmaga się ze znacznym wzrostem cen surowców w porównaniu do poziomów z zeszłego roku.
  • W trzecim kwartale 2017 r. z powodzeniem zaprezentowana została strategia Pfleiderer Group do 2021 roku.

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2017 r. Pfleiderer Group wypracowała solidne wyniki finansowe. W tym okresie ukształtowany został skład nowego Zarządu, a 20 września ogłoszono Strategię Pfleiderer Group do 2021 r. Na przełomie września i października Spółka przeprowadziła skup akcji własnych, które będą oferowane uprawnionym osobom w ramach długoterminowego programu motywacyjnego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wyniosły 750,9 mln euro w porównaniu do 726,6 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 3,3%. EBITDA Grupy wyniosła 96,2 mln euro i była wyższa o 24,6%. Marża EBITDA wzrosła do 12,8%. Na wyniki Grupy pozytywny wpływ miała istotna poprawa efektywności, dobre wyniki sprzedaży i spodziewane istotne ograniczenie zdarzeń jednorazowych mających wpływ na rezultaty. Jednocześnie Grupa zmagała się ze znaczącym wzrostem cen surowców w porównaniu do poziomów z tego samego okresu zeszłego roku.

“W ciągu 9 miesięcy 2017 r. wypracowaliśmy solidny zestaw wyników finansowych, które jednak były poniżej naszych oczekiwań. W tym okresie pozytywny wpływ podjętych inicjatyw w zakresie zarządzania został zredukowany przez istotne wzrosty kosztów zakupów. Jestem jednak przekonany, że kwestie związane z wzrostem poziomu kosztów zostały z powodzeniem zaadresowane, a nasze wysiłki podjęte w ostatnich miesiącach mają odzwierciedlenie w pozytywnych perspektywach na kolejne okresy. Mamy silne fundamenty do dalszego rozwoju - nowy zespół zarządzający został ostatecznie ukształtowany, a w ostatnich tygodniach zaprezentowaliśmy strategię rozwoju. Jej realizacja ma przełożyć się na stabilny wzrost wartości Grupy dla jej akcjonariuszy w następnych kwartałach"

powiedział Tom K. Schäbinger, CEO Pfleiderer Group.

Grupa Pfleiderer kontynuuje strategiczne inwestycje

Strategiczne projekty są konsekwentnie realizowane, a wydatki inwestycyjne w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wyniosły 43,6 mln euro. Grupa kontynuuje długoterminowy program inwestycyjny mający na celu dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz zwiększenie efektywności pod względem kosztów i wydajności. Kluczowe projekty planowane na ten rok to zakończenie i wdrożenie linii do szlifowania płyt w największej fabryce w Neumarkt, realizacja projektu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie recyklingu drewna i obniżenie kosztów surowców w Neumarkt oraz uruchomienie linii do lakierowania w Leutkirch. W 2017 r. Pfleiderer Group koncentruje się również na intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych związanych z „ONE COLLECTION”.

Strategia rozwoju do 2021 r. wdrożona z sukcesem

20 września Zarząd Pfleiderer Group S.A. opublikował strategię Grupy do 2021 r. Dzięki realizacji planu rozwoju Grupa Pfleiderer planuje stały wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Celem jest również wzrost rentowności skonsolidowanej EBITDA do poziomu co najmniej 16% wartości przychodów ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., co powinno oznaczać również wzrost zysków. Przedstawiona strategia zakłada stabilne wydatki inwestycyjne na poziomie średniorocznym ok. 70 mln euro (włączając w to 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych) i utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia - celem jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA pomiędzy 1,5 i 2. Polityka dywidendowa nie została zmieniona, a Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wypłatę dywidendy w wysokości do 70% zysku netto.

Program skupu akcji w połączeniu z długoterminowym programem motywacyjnym został dobrze przyjęty

Również 20 września Zarząd określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki. Program skupu akcji o wartości 152 mln zł został zrealizowany 12 października, a Spółka nabyła 3 235 050 akcji. Cena nabycia była jednakowa i wyniosła 47 zł za jedną akcję, a łączna cena za wszystkie nabyte akcje wyniosła 152 047 350 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 1 067 566,50 zł, co stanowi około 5% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży przekroczyła łączną liczbę akcji, które Spółka zamierzała kupić. Z tego powodu liczba nabytych akcji została ustalona na podstawie zasad redukcji. Stopa redukcji wyniosła 84,2%.

O Pfleiderer Group

Pfleiderer Group z ponad 120 letnią historią jest obecnie czołowym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych specjalizując się w produkcji materiałów w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie. Grupa produkuje m.in. standardowe płyty wiórowe, blaty kuchenne, laminaty HPL, sztuczne okleiny oraz panele na bazie drewna. Pfleiderer Group prowadzi działalność w 9 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce oraz Niemczech, zatrudniając łącznie ok. 3,5 tys. osób. Grupa jest w stanie dostarczać zaawansowane produkty i obsługiwać klientów na kluczowych europejskich rynkach dzięki oddziałom handlowym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Francji, Austrii oraz Rumunii.

Źródło: Spółka, #PFL
 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości