Ardigen przyspieszy rozwój personalizowanych metod diagnostycznych oraz terapii dzięki ok. 10 mln zł wsparcia grantowego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lis 2017, 16:32

Ardigen przyspieszy rozwój personalizowanych metod diagnostycznych oraz terapii dzięki ok. 10 mln zł wsparcia grantowego

Ardigen S.A., bioinformatyczna spółka-córka giełdowej Selvity, przyspieszy opracowanie personalizowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych znajdujących zastosowanie przede wszystkim w wysokokomercyjnych obszarach immunoonkologii oraz mikrobiomu. Firma pozyskała w ostatnich tygodniach trzy dotacje unijne na łączną kwotę ok. 10 mln zł. Średni poziom refundacji wyniesie ok. 70 proc.

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni Ardigen otrzymał pozytywną ocenę i rekomendację do udzielenia dofinansowania dla trzech projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszy z nich dotyczy pracy nad testami diagnostycznymi dedykowanymi immunoterapii nowotworów. Drugi jest związany z rozwojem przełomowej platformy projektowania metodą in silico składów probiotyków nowej generacji. Trzeci, realizowany wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, dotyczy stworzenia Mapy Mikrobiomu Polski.

„Zakres projektów, na które uzyskaliśmy dofinansowanie, prezentuje holistyczne podejście Ardigen do problemu niskiej skuteczności immunoterapii onkologicznych, bowiem z jednej strony dotyczy biologii molekularnej systemu immunologicznego, a z drugiej dotyka wpływu mikrobiomu na organizm człowieka"

wyjaśnia Janusz Homa, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Ardigen S.A.

„Każdy z trzech projektów charakteryzuje się dużym potencjałem, zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Wpisują się one w strategię Ardigen, opartą na opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek całkowicie nowych metod diagnostycznych oraz personalizowanych terapii wykorzystujących zaawansowane technologie bioinformatyczne oraz sztuczną inteligencję"

dodaje.

Przyznane środki pozwolą na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez kolejne trzy lata. Ma to doprowadzić do opracowania innowacyjnych, własnych produktów biotechnologicznych o wysokim potencjale komercyjnym. To właśnie tego typu produkty mają w przyszłości tworzyć wysoką wartość Ardigen.

„Immunoonkologia oraz analiza wpływu mikrobiomu na zdrowie człowieka to obecnie jedne z najgorętszych obszarów w branży biotech"

tłumaczy Janusz Homa.

Ardigen został powołany we wrześniu 2015 r. Powstał w wyniku wydzielenia z Selvity pionu bioinformatycznego. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Spółka zbudowała silną pozycję na rynku amerykańskim. Działania te sprawiły, że Ardigen wybił się na pozycję bioinformatycznego lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka stale współpracuje z prestiżowymi partnerami, w tym m.in. z Harvard Medical School oraz czterema dużymi firmami farmaceutycznymi.

Firma jest trwale rentowna na poziomie operacyjnym. Realizowana obecnie działalność usługowa charakteryzuje się wysoką rentownością.

„Udowodniliśmy, że potrafimy dostarczyć unikalne usługi o wysokiej wartości dodanej, stanowiące odpowiedź na potrzeby największych graczy na globalnym rynku biotech. Planujemy dalej rozwijać nasze portfolio w obszarze usługowym, ale w dłuższym terminie kluczową wartość wygenerują unikalne produkty tworzone przez wyspecjalizowane zespoły łączące kompetencje świata biotechnologii oraz najbardziej zaawansowanych technik bioinformatycznych i data science"

zapowiada Janusz Homa.

Celem utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju Ardigen, Spółka zadecydowała w ostatnim czasie o rozbudowie zespołu sprzedażowego pozwalającego na rozszerzenie obecności na nowych rynkach zagranicznych. Działania te będą bezpośrednio pod opieką nowo powołanego członka zarządu, Jacka Szmatki, który w sposób szczególny przyczynił się do dotychczasowych sukcesów Ardigen, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Za cel firma stawia sobie teraz zwiększenie swojej obecności w Europie Zachodniej.

Od drugiej połowy 2016 r. Ardigen notuje rentowność operacyjną – w pierwszej połowie br. firma wypracowała 1,23 mln zł zysku EBIT, podczas gdy rok wcześniej odnotowała stratę na poziomie 0,50 mln zł. W pierwszym półroczu 2017 r. przychody spółki sięgnęły 3,62 mln zł, co oznacza wzrost o 190 proc. wobec analogicznego okresu 2016 r.

Większościowym udziałowcem Ardigenu jest giełdowa Selvita (z udziałem na poziomie 51 proc.). Drugim największym udziałowcem jest Janusz Homa, który kontroluje 39 proc. akcji. Pozostałe 10 proc. akcji pozostaje przede wszystkim w rękach pracowników firmy oraz dr Krzysztofa Brzózki (3,5 proc.), który w Ardigen łączy funkcje Członka Rady Nadzorczej i Członka Rady Naukowej. Krzysztof Brzózka jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu i dyrektorem naukowym Selvity.

Janusz Homa swoją karierę rozpoczął w roku 1994 w informatycznej spółce Comarch, gdzie początkowo pełnił funkcję dyrektora operacyjnego departamentu telekomunikacji, a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej Comarch Telecom. W 2000 r. założył jeden z pierwszych w Polsce funduszy venture capital, w ramach którego nadzorował realizację m.in. alternatywnej sieci płatności Moje Rachunki, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BillBird. W latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu informatycznej spółki Software Mind (obecnie Ailleron), której był założycielem i jednym z największych akcjonariuszy.

O Ardigen

Ardigen jest polską spółką bioinformatyczną, która swoją wiedzą, doświadczeniem i produktami wspiera branżę nauki o życiu oraz opiekę zdrowotną w realizowaniu idei medycyny precyzyjnej i personalizowanej. Zespół Ardigen łączy unikalne kompetencje z zakresu biologii molekularnej, onkologii, genetyki, bioinformatyki z praktyczną wiedzą związaną ze sztuczną inteligencją. Obok świadczonych usług dla firm biotechnologicznych Ardigen rozwija własne, innowacyjne produkty w obszarze diagnostyki i terapii zwiększających skuteczność leczenia onkologicznego.

O Selvicie

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 400 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Źródło: Spółka, #SLV

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości