Grupa Master Pharm miała wstępnie 3,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 15:53

Grupa Master Pharm miała wstępnie 3,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2017 r.

Master Pharm odnotował szacunkowy skonsolidowany zysk netto w wysokości 3,8 mln zł w I-III kw. 2017 r. wobec 4,6 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.

„Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 41 mln zł wobec 32,5 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku, co stanowi wzrost o 8,5 mln zł - tj. o 26% r/r.
Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto na sprzedaży grupy po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 4,9 mln zł wobec 6,07 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku, co stanowi spadek o 1,17 mln zł - tj. o 19% r/r.
Skonsolidowany szacunkowy wynik netto grupy po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 3,8 mln zł wobec 4,66 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku, co stanowi spadek o 0,86 mln zł - tj. o ok. 18% r/r." 

czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym Master Pharm odnotował w okresie 3 kwartałów br. wynik brutto na sprzedaży 4,34 mln zł wobec 4,42 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 0,08 mln zł.

Z kolei jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 32,6 mln zł wobec 26,73 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku, co stanowi wzrost o 5,87 mln zł.

Jednostkowy szacunkowy wynik netto po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 3,49 mln zł wobec 3,77 mln zł w analogicznym okresie, co stanowi spadek o 0,28 mln zł.

„Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów zarówno na poziomie emitenta, jak i całej grupy kapitałowej wynik finansowy grupy pozostaje pod presją kosztów, które na poziomie skonsolidowanym po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 36,09 mln zł, a w analogicznym okresie 2016 roku wyniosły 26,18 mln zł, co oznacza wzrost o 9,91 mln zł, tj. 38% r/r" 

czytamy dalej.

Wśród kosztów znacząco, tj. o 56% r/r wzrosły koszty energii, surowców i materiałów, na co wpływ obok wzrostu wolumenu produkcji miały zdarzenia jednorazowe związane z produkcją. Ponadto nastąpił wzrost wynagrodzeń o 39% r/r, będący w największym stopniu efektem zatrudnienia nowych pracowników. Odpisy amortyzacyjne wzrosły o 60% r/r, koszty usług obcych wzrosły o 16%, podano także.

Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za trzy kwartały 2017 roku mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości, zastrzeżono.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews), #MPH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości