Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 109,79 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 09:29

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 109,79 mln zł w III kw. 2017 r.

Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 109,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 503,78 mln zł wobec 467,19 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 119,53 mln zł wobec 130,65 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,9 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 72,31 mld zł na koniec 2016 r.

W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 230,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 74,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 237,27 mln zł wobec 46,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Istotny wpływ na poprawę wyników miały: wzrost marży odsetkowej, obniżenie kosztów integracji w związku z finalizowaniem procesu łączenia banków oraz spadek kosztów ryzyka, podał bank.

„Możemy być zadowoleni z wyników, ponieważ w samym trzecim kwartale zysk netto był bliski osiągniętemu w całym pierwszym półroczu tego roku. Ponosimy już zdecydowanie niższe koszty integracji w związku z finalizacją procesu połączenia operacyjnego. Bank odnotował również spadek pozostałych kosztów działania, co jest efektem zrealizowanego programu integracji. Cieszy nas również ograniczenie kosztów ryzyka przy jednoczesnym wzroście wolumenów kredytowych oraz poprawa kwartalnej marży odsetkowej" 

powiedział członek zarządu banku nadzorujący obszar finansów Jean-Charles Aranda, cytowany w komunikacie.

„Trzeci kwartał był okresem finalizacji procesów integracji banków, w październiku z sukcesem dokonaliśmy migracji operacyjnej klientów dawnego Sygma Banku Polska. Koncentrowaliśmy się również na dostarczeniu klientom bankowości detalicznej nowoczesnych rozwiązań bankowości osobistej. Efekty tych prac to przede wszystkim wdrożenie w październiku nowej bankowości mobilnej GOmobile. W III kwartale uruchomiliśmy także pilotażowy oddział w formacie bezgotówkowo-cyfrowym, a także udostępniliśmy klientom usługę Android Pay, umożliwiającą płatności bezgotówkowe za pomocą telefonu. Po okresie integracji, na którym byliśmy skoncentrowani od ponad 2 lat, Bank BGŻ BNP Paribas wchodzi w fazę transformacji"

dodał.

Ogólne koszty administracyjne grupy wraz z amortyzacją od stycznia do września 2017 roku wyniosły 1.250,5 mln zł, czyli spadły o 163,2 mln zł (o 11,5%) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, głównie dzięki dobiegającemu końca procesowi połączenia banków: BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Sygma Bank Polska S.A. Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez grupę za 9 miesięcy 2017 roku wyniosła 24,9 mln zł wobec 146,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po wyłączeniu kosztów integracji łączna suma kosztów administracyjnych i amortyzacji obniżyła się o 5%, podano w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 265,2 mln zł, co oznacza spadek kosztu ryzyka kredytowego o 7 pb w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (do poziomu 63 pb).

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na koniec września 2017 roku wyniósł 13,71%, a współczynnik kapitału Tier1 10,66%. Kapitał własny Grupy na koniec III kwartału wynosił 6,47 mld zł.

„Bank podejmuje działania zmierzające do optymalizacji pozycji kapitałowej i poziomu wypłacalności. 30 października 2017 roku Rada Nadzorcza Banku wyraziła zgodę na sprzedaż spółki zależnej - BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., która planowana jest na IV kwartał 2017 roku. Finalizacja transakcji poprawi współczynniki wypłacalności banku w ujęciu skonsolidowanym (TCR o 0,48 pp, Tier I o 0,38 pp - przyjmując do kalkulacji dane na koniec czerwca 2017 roku)"

czytamy dalej.

Bank podał też, że w dalszym ciągu analizuje najkorzystniejsze rozwiązania pozwalające na poprawę wskaźników kapitałowych przy realizacji ambitnych celów biznesowych.

Sieć oddziałów Banku na 30 września br. liczyła 479 placówek oraz 113 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank). Na dzień 30 września br. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał blisko 2,7 mln klientów.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews), #BGZ

Ostatnie wiadomości