Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 20,04 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 09:02

Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 20,04 mln zł w III kw. 2017 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 20,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,51 mln zł wobec 11,03 mln zł zysku rok wcześniej.

„W okresie objętym raportem grupa kapitałowa uzyskała wynik netto w wysokości 19 741 tys. zł, wynik EBIT osiągnął poziom 19 511 tys. zł, natomiast wynik EBITDA wyniósł 44 750 tys. zł. W zakresie działalności operacyjnej na wyższy wynik EBIT w relacji do III kwartału 2016 roku istotny wpływ miało przede wszystkim wynegocjowanie wysokich cen sprzedaży bieli tytanowej. Do poprawy wyniku przyczyniło się również pozytywne odchylenie na kosztach zużycia fosforytów i siarki w efekcie wynegocjowania korzystnych cen. Niekorzystne na poziom wyników wpłynęły wzrosty cen pozostałych kluczowych surowców, w tym w szczególności gazu ziemnego. W zakresie trendów rynkowych, elementem utrudniającym działalność w Segmencie Nawozy był kilkuprocentowy spadek średnich notowań cen rynkowych nawozów NPK i amoniaku w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku"

czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 531,27 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 548,67 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2017 roku emitent uzyskał przychody ze sprzedaży produktów i usług w łącznej wysokości 531 266 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 3,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kluczową pozycję w przychodach ze sprzedaży produktów stanowi grupa nawozów wieloskładnikowych, których udział w wartości przychodów ze sprzedaży spółki wynosi blisko 56%. Łącznie przychody ze sprzedaży nawozów (NPK, NP, NS), w III kwartale 2017 roku wyniosły 301 900 tys. zł i były niższe o 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek przychodów był efektem spadku zarówno wolumenu sprzedaży (5%), jak również cen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych (5%)" 

czytamy także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 122,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 94,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 881,18 mln zł w porównaniu z 1 840,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 124,31 mln zł wobec 86,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews), #PCE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości