Wyniki finansowe Grupy AMBRA za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lis 2017, 10:28

Wyniki finansowe Grupy AMBRA za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018

W pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego 2017/2018 Grupa AMBRA zwiększyła przychody i wyniki dzięki kontynuacji dynamicznego rozwoju sprzedaży win spokojnych i musujących oraz alkoholi mocnych.

Dynamika sprzedaży Grupy AMBRA po raz kolejny zwiększyła się i wynosiła 7,7%, a przychody wzrosły najsilniej o 7,2% na najważniejszym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce. Wzrost sprzedaży ponownie przewyższył dynamikę polskiego rynku, która w tym okresie wynosiła 4,6%. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży przyczyniły się przede wszystkim marka FRESCO, wina sprzedawane w sieci sklepów CENTRUM WINA i w gastronomii oraz umocnienie pozycji rynkowej wśród alkoholi mocnych za przyczyną wódek J.A. BACZEWSKI i brandy PLISKA.

„Konsekwentne inwestowanie przez nas w kategorie o wysokiej wartości dodanej, jakimi są wina spokojne znalazło odzwierciedlenie w przyspieszeniu wzrostu naszej sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji w Polsce” 

informuje Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

Na zagranicznych rynkach działalności Grupy AMBRA najdynamiczniej rosła sprzedaż win musujących MUCHA SEKT w Czechach i na Słowacji osiągając tempo 7,7%, natomiast przychody ze sprzedaży na rynku rumuńskim były stabilne.

Korzystna zmiana struktury sprzedaży obejmująca wzrost udziału głównych marek i win z segmentu premium zaowocowała w pierwszym kwartale 2017/2018 roku ponadproporcjonalnym wzrostem zysku brutto ze sprzedaży o 9,3%. Pomimo wzrostu kosztów wynagrodzeń zysk operacyjny wzrósł o ponad 90%, a oczyszczony z efektu jednorazowego przychodu dotyczącego otrzymanych roszczeń handlowych z lat ubiegłych był wyższy o 64,1%.

Wzrost zysków, dalsze obniżanie zadłużenia i dobre przepływy pieniężne pozwoliły na wypłacenie w dniu 7 listopada 2017 r. dywidendy w wysokości 0,60 zł na jedną akcję.

„W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego wzrostu konsumpcji. Będziemy kontynuować wsparcie wartościowych kategorii rynku alkoholi, do których należą wina spokojne i musujące oraz produkty regionalne, takie jak cydr. Jednocześnie naszym strategicznych celem pozostaje utrzymanie wzrostu kosztów poniżej tempa sprzedaży i dalszy wzrost wartości Grupy AMBRA dla naszych akcjonariuszy”

podkreśla Robert Ogór.

O Grupie AMBRA

Grupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. DORATO, CIN&CIN, PICCOLO, CYDR LUBELSKI czy PLISKA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. Pod marką CENTRUM WINA Grupa AMBRA prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.

Oferta AMBRA opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii.

Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie Środkowej i Wschodniej.

W czerwcu 2005 r. AMBRA zadebiutowała na GPW. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących.

Źródło: Spółka, #AMB

Ostatnie wiadomości