Strata netto Mostostalu Warszawa wyniosła 8,99 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2017, 09:19

Strata netto Mostostalu Warszawa wyniosła 8,99 mln zł w III kw. 2017 r.

Mostostal Warszawa odnotował 8,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Grupa kapitałowa w III kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto [ogółem] w kwocie 10 206 tys. zł (w III kwartale 2016 r. zysk netto wyniósł 13 836 tys. zł), co było rezultatem utworzenia przez grupę kapitałową odpisów aktualizujących należności w wysokości 11 566 tys. zł oraz negatywnych różnic kursowych na wycenie pożyczki w kwocie 3 782 tys. zł" 

czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,57 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,66 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 336,05 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 249 659 tys. zł, jest to spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 26%. Spadek przychodów związany jest ze zmniejszeniem się zgodnie z harmonogramem przerobów na głównym kontrakcie realizowanym przez grupę kapitałową w Elektrowni w Opolu, natomiast pozyskane w 2017 r. kontrakty osiągną najwyższe przeroby w 2018 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 23 323 tys. zł (w analogicznym okresie 2016 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 27 850 tys. zł)"

czytamy także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 819,75 mln zł w porównaniu z 1 069,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 6,63 mln zł wobec 24,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.

(ISBnews), #MSW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości